Välj rätt yrke om du planerar att bli förälder

Chefer, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, psykologer och grundskolelärare är de yrkesgrupper som mest sannolikt skaffar barn. Yrkesvalet påverkar nämligen benägenheten att skaffa barn, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

AMH

AMH
Fertilitetslakare Margareta svar.

Snart kan ensamstående få inseminera

Både lesbiska och heterosexuella kvinnor har sedan 2005 rätt till assisterad befruktning, om de lever i en parrelation. Ensamstående kvinnor får däremot enligt lag inte insemineras. Nu kommer detta med stor sannolikhet att ändras eftersom det finns en majoritet för frågan i riksdagen.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning med donerade spermier var fram till 1 juli 2005 förbehållen heterosexuella par. Numera har alltså även en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna rätt till detta. Lagen säger att partnern eller sambon skall – tillsammans med den befruktade kvinnan – anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.

Svenska barn efterfrågade

Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Julia Kronlid ställer sig positiv till kristdemokraten Gunilla Gomérs utspel om inhemsk adoption. - I dag saknas möjligheten att enkelt kunna adoptera svenska barn samtidigt som vi måste försöka minska antalet aborter, säger hon.

Adoption ska ersätta aborter enligt politikerförslag

Alla har rätt till sitt liv och det är bättre med inhemska bebisar än med importerade – eller?

Ny metod till Sverige: frysning av obefruktade ägg

Nu får kvinnor som drabbats av cancer och kvinnor som inte känner sig redo för graviditet möjlighet till bevarad fertilitet. Genom en unik metod kan man plocka ut obefruktade ägg och frysa dessa för senare användning. Omfattande studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

När barnet har kommit

När barnet anlänt krävs oftast beslut av tingsrätt för att adoptionen ska vara fullt ut genomförd. Inför sitt beslut begär domstolen yttrande från socialnämnden. Även då görs en utredning av socialtjänsten där situation beskrivs och bedöms om adoptionen är till barnets bästa.

MinStory: ”Ett välkommet nobelpris”

Några miljoner föräldranyllen torde ha spruckit upp i ett samfällt leende, när det i veckan tillkännagavs att provrörsbefruktningens skapare, Robert Edwards, tilldelats nobelpriset i medicin. Camilla Grepe berättar sin historia:

Lottas andra barn blev till med IVF

"Vi hade ett barn på fyra år och ville gärna få ett barn till. Efter fem frustrerande missfall så gjorde vi en IVF befruktning med donerade ägg. Vi placerade in två befruktade embryon och hade turen att det fungerade på första försöket, så i mars föddes vårt andra barn."