Surrogatmödrar

En surrogatmamma bär på och föder fram en annans barn. Ämnet är kontroversiellt och i Sverige är det inte lagligt att vara surrogatmamma. Men då lagen inte tillåter det -väljer många par, främst homosexuella, att åka utomlands.

Snart kan ensamstående få inseminera

Både lesbiska och heterosexuella kvinnor har sedan 2005 rätt till assisterad befruktning, om de lever i en parrelation. Ensamstående kvinnor får däremot enligt lag inte insemineras. Nu kommer detta med stor sannolikhet att ändras eftersom det finns en majoritet för frågan i riksdagen.

Förväntningar och attityder kan leda till barnlöshet

Övertron på IVF kan få unga kvinnor att vänta för länge med att skaffa barn. Nu börjar framgångarna återspeglas i de ungas attityder. Det kan på sikt hota barnafödandet, menar forskarna.

Har vi svårare att göra barn nuförtiden?

Stress, hög ålder och felaktig kost är orsaker som ofta nämns när ofrivillig barnlöshet kommer på tal. De flesta verkar ha någon i sin bekantskapskrets som inte blir gravid enligt plan. Visst är det så att barn inte är något man skaffar, och har aldrig varit. Men är det inte fler som kämpar nuförtiden? Varför då?

Ny metod till Sverige: frysning av obefruktade ägg

Nu får kvinnor som drabbats av cancer och kvinnor som inte känner sig redo för graviditet möjlighet till bevarad fertilitet. Genom en unik metod kan man plocka ut obefruktade ägg och frysa dessa för senare användning. Omfattande studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

Mannens biologiska klocka tickar också

Att hög ålder kan innebära defekta spermier har tidigare studier visat, men hittills har ingen undersökning varit tillräckligt omfattande för att man ska kunna slå fast att även mannens fertilitet har ett bäst före datum. Men nu har en fransk forskare visat detta.

Rödhårig bebis? Nej tack!

Den danska spermabanken Cryos vill inte längre ha säd från män med rött hår. Efterfrågan är helt enkelt för liten