Misstanke om ökad risk för kromosomförändringar

Nya rön visar att fostren hos kvinnor över 35 som genomgått provrörsbefruktning kan löpa ökad risk att drabbas av kromosomavvikelser

Zonterapi mot barnlöshet?!

Många par i Sverige är ofrivilligt barnlösa. En del av dem svarar inte heller på behandlingen som ges vid olika IVF-centrum i landet. Zonterapeuten Jan Rosenqvist började med sin metod på 80-talet och har sedan dess hjälpt många kvinnor att bli gravida. Flera har satt sitt sista hopp till Jan Rosenqvist efter flera misslyckade IVF-försök. - Många kvinnor är barnlösa helt i onödan, säger Jan Rosenqvist till tidningen Kvällsposten.

Frysta ägg bättre än färska

Barn som utvecklas ur provrörsbefruktade frysta ägg får en bra start i livet och har en bättre prognos än de från färska ägg, visar en ny dansk studie. I studien följdes 1 200 barn som föddes efter provrörsbefruktning. De barn som utvecklades ur frysta ägg visade sig ha högre födelsevikt och färre missbildningar än barn från färska befruktade ägg.

AMH

AMH
Fertilitetslakare Margareta svar.

Sverige världsledande på IVF

Sverige har blivit världsbäst på att få ned antalet tvillingfödslar vid provrörsbefruktningar.

Olika sätt att få barn som homosexuell

Barn har levt i regnbågsfamiljer länge i Sverige. Bi- och homosexuella kvinnor får barn genom att inseminera hemma eller på klinik utomlands. Och sedan 2005 är det alltså även möjligt att genomföra det på klinik. En vanlig modell är också att ett homosexuellt manligt par går samman med ett homosexuellt kvinnligt par och delar på föräldraskapet.