Provrörsbefruktning -IVF

In vitro fertilisering betyder befruktning i odlingsskål, d.v.s befruktning utanför kroppen. Det första barnet, tillkommet genom IVF, föddes i England 1978.

Sverige världsledande på IVF

Sverige har blivit världsbäst på att få ned antalet tvillingfödslar vid provrörsbefruktningar.

Misstanke om ökad risk för kromosomförändringar

Nya rön visar att fostren hos kvinnor över 35 som genomgått provrörsbefruktning kan löpa ökad risk att drabbas av kromosomavvikelser

Unika bilder på ägglossning

Gynekolog Jacques Donnez vid universitetet i Louvain har som första person i världen bevittnat en pågående ägglossning under en operation i Belgien. - Experter har tidigare trott att ägglossningen hade ett explosionsartat förlopp, men det jag såg tog nära 15 minuter, säger doktor Donnez till brittiska nyhetskanalen BBC. Bilderna publicerades i New Scientist i juni 2008.

AMH

AMH
Fertilitetslakare Margareta svar.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning med donerade spermier var fram till 1 juli 2005 förbehållen heterosexuella par. Numera har alltså även en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna rätt till detta. Lagen säger att partnern eller sambon skall – tillsammans med den befruktade kvinnan – anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.