Frysta ägg bättre än färska

Barn som utvecklas ur provrörsbefruktade frysta ägg får en bra start i livet och har en bättre prognos än de från färska ägg, visar en ny dansk studie. I studien följdes 1 200 barn som föddes efter provrörsbefruktning. De barn som utvecklades ur frysta ägg visade sig ha högre födelsevikt och färre missbildningar än barn från färska befruktade ägg.

Unika bilder på ägglossning

Gynekolog Jacques Donnez vid universitetet i Louvain har som första person i världen bevittnat en pågående ägglossning under en operation i Belgien. - Experter har tidigare trott att ägglossningen hade ett explosionsartat förlopp, men det jag såg tog nära 15 minuter, säger doktor Donnez till brittiska nyhetskanalen BBC. Bilderna publicerades i New Scientist i juni 2008.

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning med donerade spermier var fram till 1 juli 2005 förbehållen heterosexuella par. Numera har alltså även en kvinna som är registrerad partner eller sambo med en annan kvinna rätt till detta. Lagen säger att partnern eller sambon skall – tillsammans med den befruktade kvinnan – anses som förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.

Olika sätt att få barn som homosexuell

Barn har levt i regnbågsfamiljer länge i Sverige. Bi- och homosexuella kvinnor får barn genom att inseminera hemma eller på klinik utomlands. Och sedan 2005 är det alltså även möjligt att genomföra det på klinik. En vanlig modell är också att ett homosexuellt manligt par går samman med ett homosexuellt kvinnligt par och delar på föräldraskapet. 

IVF-behandling, steg för steg

En IVF-behandling indelas i huvudsak i tre faser. Dels nedpressning av kvinnans egna könshormoner med ett "antihormon", dels stimulering av kvinnans äggstockar med könshormoner i injektionsform, för att få flera äggblåsor och ägg, och dels själva in vitro förfarandet, det vill säga från det man tar ut ägg, odlingen av ägg, till att man för in delade ägg i kvinnans livmoder.

Provrörsbefruktning -IVF

In vitro fertilisering betyder befruktning i odlingsskål, d.v.s befruktning utanför kroppen. Det första barnet, tillkommet genom IVF, föddes i England 1978.