Frysta ägg bättre än färska

- Barnen från frysta embryon liknar helt enkelt mer de från spontant befruktade ägg, säger Anja Pinborg som presenterade studien vid en fertilitetskonferens i Barcelona i Spanien.   Ett skäl till de goda resultaten med frysta embryon är förmodligen hög kvalitet på äggen som tagits fram...

Unika bilder på ägglossning

Mänskliga ägg produceras av små vätskefyllda blåsor på sidan av äggstocken. Vid tiden för ägglossningen bildas den rödaktiga utväxt som syns på bilden. Ut ur denna kommer ägget, omgärdat av en geleartad vätska som innehåller celler. Själva ägget är litet som en punkt och...

Assisterad befruktning

Assisterad befruktning kan utföras dels i form av insemination, dels i form av befruktning utanför kroppen. Bestämmelser om detta finns i lagen (1984:1140) om insemination och lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen. Lagarna kompletteras av föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2002:13). Behandlingarna...

Olika sätt att få barn som homosexuell

Insemination med donatorsperma kan ske på fem sjukhus i Sverige och de barn som blir till kan när de blir vuxna få reda på spermadonatorns identitet. Det är varje landsting som avgör vilka regler som skall gälla för insemination. Det är dock förbjudet enligt...

IVF-behandling, steg för steg

HormonbehandlingNedreglering av kvinnans egna hormoner sker mestadels med en nässpray, som tas dagligen. Vanligtvis startas behandlingen på dag 21 i menstruationscykeln före IVF-cykeln. En menstruation kommer därefter på normalt sätt, och någon eller några veckor därefter inleds hormoninjektionsbehandlingen under det att sprayningen fortgår.   Vid...

Provrörsbefruktning -IVF

Vart tionde par har svårigheter att bli gravida utan hjälp av mediciner eller med operativa ingrepp. Trots försök till hjälp kvarstår en andel par som ändå inte lyckas bli gravida, framför allt gäller det par där kvinnan har ohjälpligt skadade äggledare.   IVF kan för...