När barnet har kommit

När barnet anlänt krävs oftast beslut av tingsrätt för att adoptionen ska vara fullt ut genomförd. Inför sitt beslut begär domstolen yttrande från socialnämnden. Även då görs en utredning av socialtjänsten där situation beskrivs och bedöms om adoptionen är till barnets bästa.

Par tvingades lämna tillbaka adoptivson

Den biologiska mamman ångrade sigEfter att ha försökt få barn i över sex år utan att lyckas bestämde sig det västsvenska paret för att adoptera. Nu tvingas de nu lämna tillbaka adoptivsonen

Så går det till

De flesta svenskar adopterar barn från utlandet. Enligt statistiken är det vanligast att adoptera en kinesisk flicka.

Svenska barn efterfrågade

Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Julia Kronlid ställer sig positiv till kristdemokraten Gunilla Gomérs utspel om inhemsk adoption. - I dag saknas möjligheten att enkelt kunna adoptera svenska barn samtidigt som vi måste försöka minska antalet aborter, säger hon.

Väntetid och kostnad

Beslutet att adoptera är fattat. Nu ska det helst gå fort, för att kompensera all den tid det har tagit att komma fram till detta beslut. Men det går inte fort - och köerna blir allt längre för dig/er som vill adoptera. Tyvärr är det här en situation som inte ser ut att förändras.