Krav på blivande adoptivföräldrar

Olika länder har olika adoptionslagar och krav på blivande föräldrar. Kraven kan handla om ålder, utbildning, äktenskapets längd, antal barn, med mera. Till exempel måste du ha fyllt 30 år för att få adoptera från Kina medan exempelvis Colombia vill ha par yngre än...

Svenska barn efterfrågade

Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Julia Kronlid ställer sig positiv till kristdemokraten Gunilla Gomérs utspel om inhemsk adoption. - I dag saknas möjligheten att enkelt kunna adoptera svenska barn samtidigt som vi måste försöka minska antalet aborter, säger hon.

Adoption ska ersätta aborter enligt politikerförslag

Alla har rätt till sitt liv och det är bättre med inhemska bebisar än med importerade – eller?

När barnet har kommit

När barnet anlänt krävs oftast beslut av tingsrätt för att adoptionen ska vara fullt ut genomförd. Inför sitt beslut begär domstolen yttrande från socialnämnden. Även då görs en utredning av socialtjänsten där situation beskrivs och bedöms om adoptionen är till barnets bästa.

Så går det till

De flesta svenskar adopterar barn från utlandet. Enligt statistiken är det vanligast att adoptera en kinesisk flicka.