”Förslaget är helt huvudlöst”

Forsman kallar kristdemokratiska Gunilla Gomérs förslag för "helt huvudlöst". Gomér uttalades sig tidigare i veckan om att man skulle förmå de svenska kvinnor som tänkt göra abort att föda barnet och adoptera inom landet. Sedan dess har sverigedemokraterna ställt sig positiva till idén. - Aborträtten är viktig...

När barnet har kommit

Om barn inte fyllt tolv år och du som förälder är svensk medborgare blir barnet vid adoptionsbeslut i tingsrätt svensk medborgare. Anmäl detta till socialnämnden så snart barnet har anlänt till Sverige.   Från barnets ankomst och fram till att adoptionen är genomförd i Sverige...

Svenska barn efterfrågade

Många par i Sverige längtar desperat efter att få barn, samtidigt görs det ca 37 000 aborter. Julia Kronlid menar att inhemsk adoption kan vara en lösning på båda problemen och ett alternativ för kvinnor som tycker det är väldigt jobbigt att göra abort. - I...

Adoption ska ersätta aborter enligt politikerförslag

För att få ner antalet aborter bör gravida svenska kvinnor fullfölja graviditeten, föda barnet och lämna det till ett svenskt adoptionscentrum. Det föreslår kristdemokraten Gunilla Gomér, nyvald politiker i Västra Götalandsregionen och ordförande i föreningen, Ja till livet. – Inhemsk adoption finns inte. Däremot finns...

Så går det till

Socialnämnden handlägger ärenden som rör adoption av minderåriga, personer under 18 år. Det rör sig både om adoption av barn födda i Sverige och barn födda i ett annat land. Dels beslutar socialnämnden om medgivande att ta emot barn för adoption enl 6 kap...