Väntetid och kostnad

Beslutet att adoptera är fattat. Nu ska det helst gå fort, för att kompensera all den tid det har tagit att komma fram till detta beslut. Men det går inte fort - och köerna blir allt längre för dig/er som vill adoptera. Tyvärr är det här en situation som inte ser ut att förändras.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

MIA har elva anställda och leds av en generaldirektör som är utsedd av regeringen. Varje adoption ska komma till för barnets skull för att barnet ska få föräldrar och ett hem att växa upp i. Samhället måste så långt som möjligt garantera att varje adoptivbarn kommer till Sverige på ett lagligt och etiskt sätt och att det kommer till föräldrar som är förberedda och väl lämpade att ta hand om barnet.

När barnet har kommit

När barnet anlänt krävs oftast beslut av tingsrätt för att adoptionen ska vara fullt ut genomförd. Inför sitt beslut begär domstolen yttrande från socialnämnden. Även då görs en utredning av socialtjänsten där situation beskrivs och bedöms om adoptionen är till barnets bästa.

Krav på blivande adoptivföräldrar

Olika länder har olika adoptionslagar och krav på blivande föräldrar. Kraven kan handla om ålder, utbildning, äktenskapets längd, antal barn, med mera. Till exempel måste du ha fyllt 30 år för att få adoptera från Kina medan exempelvis Colombia vill ha par yngre än...

Så går det till

De flesta svenskar adopterar barn från utlandet. Enligt statistiken är det vanligast att adoptera en kinesisk flicka.