Födsloställningar

Man kan genomföra en vaginal förlossning på flera olika sätt. Den mest typiska och välkända ställningen i västvärlden är antagligen att ligga ner på rygg. Det är den bild vi har eftersom det är den som återges på film och genom media. Men låt inte det begränsa –det finns många fler sätt som ofta fungerar bättre.

När barnet är fött

När ett barn föds fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar den till skattekontoret. Barnets födelse registreras i folkbokföringsregistret hos Skatteverket och barnet får ett personnummer. Informationen kommer sedan till Försäkringskassan. För nyblivna föräldrar är det möjligt att vara lediga från arbetet både med...

Allt om kejsarsnitt

Den senaste veckan ägnade vi åt kejsarsnitt på Babyvärlden. Här kommer de sista artiklarna och en lista på alla tidigare reportage och fakta. Om du inte laddat upp bild på ditt eget snitt så kan du fortfarande göra det (givetvis anonymt). God läsning!

Att gå över tiden

Graviditeten anses inte gå över tiden förrän två veckor efter beräknat förlossningsdatum. Endast två till fem procent av alla graviditeter hamnar i denna kategori. Man tror också att tendensen att gå över tiden kan vara ärftlig och att äldre mammor oftare går över tiden än yngre.