Mäns upplevelse av förlossningen

I en ny avhandling har blivande förstagångspappor fått komma till tals. Det visar sig att de brottas med olika känslor under föräldrautbildning och förlossning. Känslor som inte alltid verkar vara tillåtna att släppas ut bland BB-personal.

Prematur förlossning

När ett barn föds för tidigt är inte hennes /hans organ färdigutvecklade ännu. Därför behöver barnet sannolikt vård på en neonatalavdelning under en tid.

Skippa gärna förlossningen, pappa.

Ta tillbaka papparollen! Män måste komma på bana och kvinnor måste lägga ner sina förväntningar. Jesper Juul är klar med en ny bok – med fokus på män och pappor.

Att gå över tiden

Graviditeten anses inte gå över tiden förrän två veckor efter beräknat förlossningsdatum. Endast två till fem procent av alla graviditeter hamnar i denna kategori. Man tror också att tendensen att gå över tiden kan vara ärftlig och att äldre mammor oftare går över tiden än yngre.