Barnuppfostran förr och nu

På 1950- och 1960-talet ansågs det viktigt att föräldrarna inte skämde bort barnen, inte ens när det handlade om spädbarn. En sträng uppfostran var en bra uppfostran, det skulle vara system och struktur. Graden av lydnad var det som avgjorde om uppfostran hade lyckats. Det lades stor vikt vid att barn uppförde sig ordentligt. Många såg fysisk bestraffning – eller i alla fall hot om fysisk bestraffning – som en naturlig del av barnuppfostran. I den mån som föräldrarna sökte råd från fackfolk läste de gärna boken ”Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran” av den amerikanske barnläkaren Benjamin Spock, en bok som kom ut i stora upplagor världen över.

Ny undersökning om pappaledighet

En ny undersökning från Försäkringskassan visar att pappor som tar ut föräldraledighet även jobbar mindre under småbarnsåren, när barnen växer upp. Andra studier visar att risken för skilsmässa minskar när båda föräldrarna tar ansvar för barnen, men också att papporna blir bättre chefer.

Det du önskar ska du få

Under de senaste åren har uttrycket de ”små tyrannerna” blivit alltmer spritt. Erfarna experter har i medierna understrukit att detta fenomen inte är barnens fel, men av oklar anledning använder vi fortfarande sådana ord om barn som ger dem både skulden och ansvaret för...

Perfekta föräldrar finns inte

Alla barn har sina individuella behov och alla familjer har sin unika sammansättning. Men en del saker är ändå av grundläggande betydelse för samspel och uppfostran: • Den positiva inställningen till barnet.• Förmågan och viljan att förmedla kärlek och glädje.• Respekten för barnet och barnets känslor.

Är det sunt att ha långtråkigt?

Fråga: “Vi har en son som snart är fem år. Han är normalt glad och livlig och är alltid i gång med något. På dagis deltar han i alla aktiviteter och har lätt att få vänner. När vi hämtar honom så frågar han alltid,...

Belöning fungerar inte

"Efter att du har städat ditt rum ska vi gå på bio." Många tycker att belöning fungerar. Jesper Juul håller inte med och kallar det både maktmissbruk och ödeläggande av barnets självkänsla.

Arg och orolig 3-åring flicka

Sök bland artiklar, forum och bloggar FÖRSÖKER GRAVID FÖRLOSSNING BEBIS FAMILJEKORT MIN SIDA APP LOGGA IN BLI MEDLEM Du är här: > Treåringen (3+) > Arg och orolig 3 -årin... Arg och orolig 3-åring flicka
Barnpsykolog Eva svar.

Att vägleda barn 6-12 månader

Under den här perioden börjar barnet att förflytta sig lite på golvet. Det ålar sig, drar sig fram, kryper, reser sig och går längs möblerna – och vissa börjar också så smått att gå utan stöd. Nu blir världen en ännu mer spännande plats – men också farligare. Många föräldrar introducerar nu ordet ”nej” för att visa barnet att det kan vara farligt att röra vissa saker.