Att vägleda barn 2-3 år

Att utveckla självständighet och uthållighet handlar också om att upptäcka sin egen förmåga och talang och glädjen i att följa egna önskemål och behov. I takt med att barnets självständighet ökar blir också den egna viljan starkare. Nu har minnet utvecklats så att barnet har en klar uppfattning om vad det missar om det inte får igenom sin vilja – och detta ökar självklart motivationen för att kämpa för det.

När barnet föredrar den ena föräldern…

Fråga till barnpsykologen: "Hej, vår 18 månaders flicka har alltid varit pappas tjej och haft ett starkt känslomässigt band till honom. Pappa har också alltid tagit sig mer tid till lek och att forma rutiner vid bad och nattning. Jag har av olika anledningar inte kunnat ta en lika aktiv del i vissa delar. Det känns naturligt att hon har en mycket stark anknytning till pappa. Nu till mitt bekymmer. Hon blir helt uppgiven (hysterisk, arg och ledsen)när hon inte får pappas fulla uppmärksamhet."

Ska små barn se på teve?

Hur är det egentligen med kombinationen barn och tv? Bör våra små barn ens titta på barnprogram eller är det så att de inte påverkas alls. Experterna är oense och forskare Margareta Rönnberg menar att det faktiskt är bra för små barn att se på tv.

Småbarnet 1-2 år

Under det här året växer barnets ordförråd något ofantligt. Barnet lär sig ungefär 6–10 nya ord varje dag. Men barnet lär sig inte bara nya ord, det lär sig också att använda orden på ett meningsfullt sätt. Vid 15 månaders ålder kan barnet kanske sätta ihop ord också. När barnet är 18 månader kan det ha ett ordförråd på 50 ord (varav bara ca 20 ord används regelbundet). 

Behövs föräldrakurser?

Det krävs en by för att fostra ett barn lyder ett afrikanskt ordspråk och allt vanligare blir det att vi i Sverige börjar ta efter detta tankesätt.  Föräldrakurser har numer blivit en del av flera kommuners utbud. Enligt folkhälsoinstitutet är det ett framgångskoncept för hela familjen.

Att vägleda barn 1-2 år

Under den här fasen går språkinlärning och uppfostran hand i hand genom att barnet ser vad du gör och säger i olika vardagssituationer. Under tiden som du dukar pratar du kanske om de olika sakerna du placerar ut: tallrik, mugg och sked. Kanske förbereder du kvällsbadet och den följande läggningsstunden genom att använda orden ”bada” och ”sova”. Både i affären och på tåg och buss har du många tillfällen att lära barnet något om vad som är naturligt och bra beteende, samtidigt som barnet får höra nya ord som efterhand kommer att göra att det kan prata om de här aktiviteterna på egen hand.

Små barns påverkan av tv

Hur är det egentligen med kombinationen barn och tv? Bör våra små barn ens titta på barnprogram eller är det så att de inte påverkas alls. Experterna är oense och forskare Margareta Rönnberg menar att det faktiskt är bra för små barn att se på tv.

Ny undersökning om pappaledighet

En ny undersökning från Försäkringskassan visar att pappor som tar ut föräldraledighet även jobbar mindre under småbarnsåren, när barnen växer upp. Andra studier visar att risken för skilsmässa minskar när båda föräldrarna tar ansvar för barnen, men också att papporna blir bättre chefer.

Barnuppfostran förr och nu

På 1950- och 1960-talet ansågs det viktigt att föräldrarna inte skämde bort barnen, inte ens när det handlade om spädbarn. En sträng uppfostran var en bra uppfostran, det skulle vara system och struktur. Graden av lydnad var det som avgjorde om uppfostran hade lyckats. Det lades stor vikt vid att barn uppförde sig ordentligt. Många såg fysisk bestraffning – eller i alla fall hot om fysisk bestraffning – som en naturlig del av barnuppfostran. I den mån som föräldrarna sökte råd från fackfolk läste de gärna boken ”Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran” av den amerikanske barnläkaren Benjamin Spock, en bok som kom ut i stora upplagor världen över.

Har du ett särbegåvat barn?

Barn som är uttråkade eller stökiga är i vissa fall understimulerade och högt begåvade. För dessa barn finns ingen särskild pedagogisk plan med resultat att de ofta presterar sämre.