Att berömma barn

Det är med beröm som så mycket annat, inte alltid det som föräldrarna gör, som bestämmer effekten, men hur och varför de gör det. Här följer några få orsaker och sätt som är betänkliga; Beröm inte för att kompensera ditt eget dåliga samvete Beröm inte för...

Att vägleda barn 0-6 månader

Din viktigaste uppgift är att ge barnet god omvårdnad och förmedla kärlek och glädje. På så vis lägger du en bra grund för allt det som barnet senare kommer att lära sig om hur man uppför sig här i världen. Genom det ni gör...

När servicen upphör

Debatten om barnens plikter i hemmet fortsätter… FRÅGA: Vi har tre pojkar som är 15, 12 och 8 år gamla. Trots att vi har haft möte med pojkarna och gjort klart för dem vad de hädanefter själva ska ta ansvar för, så bidrar de fortfarande...

Det du önskar ska du få

Under de senaste åren har uttrycket de ”små tyrannerna” blivit alltmer spritt. Erfarna experter har i medierna understrukit att detta fenomen inte är barnens fel, men av oklar anledning använder vi fortfarande sådana ord om barn som ger dem både skulden och ansvaret för...

Arg och orolig 3-åring flicka

Sök bland artiklar, forum och bloggar FÖRSÖKER GRAVID FÖRLOSSNING BEBIS FAMILJEKORT MIN SIDA APP LOGGA IN BLI MEDLEM Du är här: > Treåringen (3+) > Arg och orolig 3 -årin... Arg och orolig 3-åring flicka
Fråga: Hej Eva, vi har en väldigt jobbig situation med min 3 åriga dotter. Hon har sedan födseln alltid varit otålig, orolig, grinig och arg med ständiga utbrott som ibland ledit till kräkningar. Hon har svårt att leka lugnt allt är ofta lite halv hysterisk,...

Viktigt med rätt solglasögon

Det bästa sättet att skydda sig från solens farliga strålar är med hjälp av solglasögon. Man ska vara extra noga när man är på sjön eller i snö eftersom solens strålar då förstärks genom reflektion. - Alla undersökningar visar att celler och vävnader skyddas om...

Ska små barn se på teve?

I början av år 2008 publicerades en ny undersökning av docent Margareta Rönnberg som heter Blöjbarnsteve. Studien visar hur barn under tre år påverkas av tv-tittande. Margareta Rönnberg menar att bilden av tv-tittande barn som förvirrade och ensamma inte alls stämmer. Hon har studerat...

10 snabba: att sluta med napp

 Skapa din Minnehage!   När bör barnet sluta med napp?Barnet bör sluta med napp när det börjar prata. appen är i vägen när barnet ska lära sig att uttala ord och detta kan störa språkutvecklingen. Varför måste barnet sluta?De viktigaste faktorerna är att språkutvecklingen kan påverkas...

Utforskaren 2-3 år

Utforskaren tycker om att dela upp föremål i olika kategorier och vill gärna sortera och kombinera olika saker. Nu börjar fantasin ta form, vilket gör att barnet kan utforska världen utanför sin egen verklighet. Barnet kan följa med i komplicerade händelseförlopp och försöka komma...

Vanligaste frågorna på BVC

BVC-sköterskan Marianne Rydin har tillsammans med journalisten Lena Lidbeck författat boken Nya bebishandboken 0-1 år, 233 vanligaste frågorna på BVC.  I boken kan man i olika ämnesindelningar följa vad föräldrar undrar över hos sin BVC-sköterska. Här följer ett utdrag av frågorna: Hur vet jag...