Sömn för barn fyra till sex år

Större barn behöver fortfarande hjälp med att dämpa aktivitetsnivån före läggdags och de gamla välkända ritualerna skapar även nu förutsägbarhet och trygghet. Det är också viktigt att vara uppmärksam på barnets tv-tittande: både tv-programmen och tidsåtgången. Försök att undvika program som kan göra spänningen alltför hög på kvällen eller som kan vara skrämmande och skapa oro hos barnet. Det här är perioden för livfulla mardrömmar, som kan vara fulla av uppretade björnar och hungriga krokodiler. Det är inte konstigt att det kan kännas lite otryggt i sovrummet emellanåt!

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Lär ditt barn att sova

Goda sömnvanor är något man lär sig. Här följer några råd som kan hjälpa barnet in i ett gott sovmönster. 

Sömn för barn ett till tre år

Det är vanligt att barn börjar på dagis eller hos dagmamma vid ungefär ett års ålder. Detta innebär en stor omställning för barnet – men även för föräldrarna. Dagarna blir mer hektiska och det är nu ännu viktigare att man har rutiner och struktur i tillvaron för att vardagen inte ska upplevas som ogripbar och kaotisk för de små. För de vuxna i familjen kan bristande nattsömn vara en större belastning när båda föräldrarna arbetar utanför hemmet.

Få barnet att sova i egen säng!

De flesta barn har en önskan om att sova tillsammans med sina föräldrar. För dem är gemenskapen viktig och det är svårt att förstå vitsen med att plötsligt vara ensam.

Barn med speciella behov – om olika metoder

En rad olika sjukdomar och besvär kan göra det extra svårt för barn att sova gott. Om du misstänker att ditt barns sömnbesvär beror på sjukdom eller funktionshämningar, bör du ta kontakt med vårdcentralen eller en läkare för att få mer specifika råd.

När läggningen blir en kamp

Sömn är ett viktigt tema för småbarnsföräldrar och råden och förslagen på hur man får sitt barn att sova är många och till och med motstridiga. Kanske bör man som förälder fokusera mindre på olika råd och istället se till barnen egna och personliga behov, säger Jesper Juul.

Sömn för barn 6 – 12 månader

Sett i ett näringsperspektiv behöver barnet inget nattmål om det äter tillräckligt under dagen, men ofta har barnet vant sig vid det här målet och fortsätter att vakna under natten. Det är alltså inte som så många hoppas: att barnet automatiskt sover hela natten så fort det börjar äta fast föda.

Så hjälper du barn med nattskräck

NATTSKRÄCKNattskräck kallas det när barnet får ett skräck- eller raserianfall efter det att det har somnat, i regel under de tre första timmarnas sömn. Barnet förefaller vara vaket och kan sätta sig upp eller resa sig i sängen och gråta våldsamt. Det verkar skärrat...

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...