Sömn för barn 6 – 12 månader

Sett i ett näringsperspektiv behöver barnet inget nattmål om det äter tillräckligt under dagen, men ofta har barnet vant sig vid det här målet och fortsätter att vakna under natten. Det är alltså inte som så många hoppas: att barnet automatiskt sover hela natten så fort det börjar äta fast föda.

Sömn för barn 4-6 månader

Du kan glädja dig åt att babyn är vaken och intresserad av att leka och ha roligt under allt längre perioder under dagen. Barnets intresse för samvaro och samspel med andra familjemedlemmar ökar nu. Sådana aktiva vakenperioder gör dagen mer upplevelserik. Detta bidrar i sin tur till att behovet av sammanhängande nattsömn ökar, så att dygnsrytmen kommer på plats efterhand.

Hur mycket ska ett barn sova?

Alla föräldrar har någon gång varit bekymrade över barnets sömn (eller brist på egen). Nattvak i perioder får man räkna med när man har små barn. Man får försöka tänka att det är övergående - för varje månad som går sover barnet generellt i allt längre intervall. 

10 tips på hur du får ditt barn att sova

Man har preciiiis satt sig för en stunds välförtjänt vuxentid när barnet vaknar igen…

När börjar barnet sova ordentligt?

Att ett barn har börjat ”sova hela natten” – eller rättare sagt att föräldrarna inte längre märker att det vaknar – är inte nödvändigtvis något som kommer att bestå. Barn som tidigare har sovit hela natten i ett sträck kan ibland börja vakna igen. Vanligtvis beror detta på sociala faktorer. Undersökningar visar att en tredjedel av alla barn fortsätter att vakna under natten och väcka sina föräldrar ända upp till fyraårsåldern.

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Råd som kan få ditt barn att sova gott

Jag har tidigare beskrivit några av de bakomliggande orsakerna till konflikter runt läggning och sömn. Här kommer jag nu att presentera några möjliga lösningar på olika problem som har med sovrutiner att göra. Dessa råd är dock generella och måste anpassas individuellt efter varje familjs behov och förutsättningar.

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...

Sömn för barn fyra till sex år

Större barn behöver fortfarande hjälp med att dämpa aktivitetsnivån före läggdags och de gamla välkända ritualerna skapar även nu förutsägbarhet och trygghet. Det är också viktigt att vara uppmärksam på barnets tv-tittande: både tv-programmen och tidsåtgången. Försök att undvika program som kan göra spänningen alltför hög på kvällen eller som kan vara skrämmande och skapa oro hos barnet. Det här är perioden för livfulla mardrömmar, som kan vara fulla av uppretade björnar och hungriga krokodiler. Det är inte konstigt att det kan kännas lite otryggt i sovrummet emellanåt!

Sova i egen säng

Ska man låta barnen sova med föräldrarna eller i egen säng? Krassimira Gonzalez, barnpsykolog, menar att en annan fråga måste besvaras först: hur sover vi som vuxna med barn i sängen?