Sömn för barn 6 – 12 månader

Vissa barn som redan har lärt sig sova hela natten börjar vakna igen under den här perioden. Det kan bero på flera olika saker. Påtagliga ”hopp” i utvecklingen kan störa dygnsrytmen. Barnet inser efterhand att det är en egen individ och upplever därför ensamhet...

Sömn för barn 4-6 månader

Flera barn sover nu hela natten i ett sträck – vilket i praktiken ofta innebär 5–6 timmar under den här perioden.   Om du inte har gjort det förut kan du försöka se till att barnet lär sig att somna av sig själv utan vaggande, sång...

Hur mycket ska ett barn sova?

Vad är sömn?Sömn är ett tillstånd av starkt nedsatt medvetenhet och reaktionsförmåga. Varför sover vi?Vi vet inte varför vi behöver sömn, men vi vet att vi inte klarar oss utan den under en längre tid. Poängen med att sova är att vila sig och få...

10 tips på hur du får ditt barn att sova

Ibland går dagarna i ett. När man har ett litet barn får man ofta välja mellan att ordna praktiska ting medan barnet sover eller vila själv. Om man inte har vilat själv känns ständiga uppvakningar nattetid ibland övermäktigt. Om man är två vuxna kan...

När börjar barnet sova ordentligt?

DET ORDNAR SIGMånga barn klarar själva att få en regelbunden dygnsrytm och ett bra sömnmönster utan alltför stora problem, men de första tre månaderna är en orolig period för många. Det behöver inte betyda att det är något fel. Barnet är outvecklat och både...

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...

Sömn för barn fyra till sex år

Hos de flesta är kvällsritualer och sömnmönster väl inarbetade vid det här laget. Men du måste ändå vara beredd på att lägga ner lite arbete för att hålla fast vid rutinerna.   Ofta kommer barnets trötthet på kvällen att variera beroende på hur aktiv och händelserik...

Råd som kan få ditt barn att sova gott

Det första rådet är att stressa ned och att undgå att göra läggningen till ett projekt. Gör du ett projekt av det uppstår det stress. Barn hatar att bli föremål för föräldrarnas projekt och strategier vilket även gör dem stressade. Resultatet blir en ond...

Sova i egen säng

Enligt Krassimira Gonzalez mår de allra flesta föräldrar bra av att barnen sover i egen säng, och gärna i ett eget rum. – Finns det inga specifika svårigheter eller sjukdomar, tycker jag att man kan börja få barnet att sova själv från sex månader. Men...