Råd som kan få ditt barn att sova gott

Jag har tidigare beskrivit några av de bakomliggande orsakerna till konflikter runt läggning och sömn. Här kommer jag nu att presentera några möjliga lösningar på olika problem som har med sovrutiner att göra. Dessa råd är dock generella och måste anpassas individuellt efter varje familjs behov och förutsättningar.

När läggningen blir en kamp

Sömn är ett viktigt tema för småbarnsföräldrar och råden och förslagen på hur man får sitt barn att sova är många och till och med motstridiga. Kanske bör man som förälder fokusera mindre på olika råd och istället se till barnen egna och personliga behov, säger Jesper Juul.

Sova i egen säng

Ska man låta barnen sova med föräldrarna eller i egen säng? Krassimira Gonzalez, barnpsykolog, menar att en annan fråga måste besvaras först: hur sover vi som vuxna med barn i sängen?

Barn med speciella behov – om olika metoder

En rad olika sjukdomar och besvär kan göra det extra svårt för barn att sova gott. Om du misstänker att ditt barns sömnbesvär beror på sjukdom eller funktionshämningar, bör du ta kontakt med vårdcentralen eller en läkare för att få mer specifika råd.

Sängvätning, snarkande och sömngående

SÄNGVÄTNINGDet är först när barnet har fyllt fem år som man talar om sängvätning. Före den perioden kommer de flesta föräldrar att uppleva att barnen kissar i sängen ibland. Man skiljer mellan så kallad primär enures (barnet har ännu inte varit torr under natten)...

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Så hjälper du barn med nattskräck

NATTSKRÄCKNattskräck kallas det när barnet får ett skräck- eller raserianfall efter det att det har somnat, i regel under de tre första timmarnas sömn. Barnet förefaller vara vaket och kan sätta sig upp eller resa sig i sängen och gråta våldsamt. Det verkar skärrat...

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...

Sömn för barn fyra till sex år

Större barn behöver fortfarande hjälp med att dämpa aktivitetsnivån före läggdags och de gamla välkända ritualerna skapar även nu förutsägbarhet och trygghet. Det är också viktigt att vara uppmärksam på barnets tv-tittande: både tv-programmen och tidsåtgången. Försök att undvika program som kan göra spänningen alltför hög på kvällen eller som kan vara skrämmande och skapa oro hos barnet. Det här är perioden för livfulla mardrömmar, som kan vara fulla av uppretade björnar och hungriga krokodiler. Det är inte konstigt att det kan kännas lite otryggt i sovrummet emellanåt!

Sömn för barn ett till tre år

Det är vanligt att barn börjar på dagis eller hos dagmamma vid ungefär ett års ålder. Detta innebär en stor omställning för barnet – men även för föräldrarna. Dagarna blir mer hektiska och det är nu ännu viktigare att man har rutiner och struktur i tillvaron för att vardagen inte ska upplevas som ogripbar och kaotisk för de små. För de vuxna i familjen kan bristande nattsömn vara en större belastning när båda föräldrarna arbetar utanför hemmet.