Råd som kan få ditt barn att sova gott

Det första rådet är att stressa ned och att undgå att göra läggningen till ett projekt. Gör du ett projekt av det uppstår det stress. Barn hatar att bli föremål för föräldrarnas projekt och strategier vilket även gör dem stressade. Resultatet blir en ond...

När läggningen blir en kamp

När det gäller problem med läggning och sömn är det som regel tre olika hänseenden som är avgörande och dessa finns alla inuti huvudet på föräldrarna. Läs också: Lär ditt barn att sova Stress är sömnens värsta fiende Den första sidan av saken handlar om alla de klassiska...

Sova i egen säng

Enligt Krassimira Gonzalez mår de allra flesta föräldrar bra av att barnen sover i egen säng, och gärna i ett eget rum. – Finns det inga specifika svårigheter eller sjukdomar, tycker jag att man kan börja få barnet att sova själv från sex månader. Men...

Barn med speciella behov – om olika metoder

Även föräldrar som är bra på att hantera ett oregelbundet sömnmönster kan uppleva att de måste lära barnet att sova. Sömnen är viktig för att barnet ska vara så väl rustat som möjligt för den utvecklings- och lärprocess det befinner sig i. Både föräldrar och...

Sängvätning, snarkande och sömngående

SÄNGVÄTNINGDet är först när barnet har fyllt fem år som man talar om sängvätning. Före den perioden kommer de flesta föräldrar att uppleva att barnen kissar i sängen ibland. Man skiljer mellan så kallad primär enures (barnet har ännu inte varit torr under natten)...

Vakna, somna, vakna…

När större barn har svårt att komma till ro under kvällen har det ofta med tv-tittande att göra. Undersökningar visar att barn blir mer oroliga av tv-program än föräldrarna tror. Var uppmärksam på det och se till att barnet inte tittar på några skrämmande...

Så hjälper du barn med nattskräck

NATTSKRÄCKNattskräck kallas det när barnet får ett skräck- eller raserianfall efter det att det har somnat, i regel under de tre första timmarnas sömn. Barnet förefaller vara vaket och kan sätta sig upp eller resa sig i sängen och gråta våldsamt. Det verkar skärrat...

Sömnproblem – kolik

Vid sömnbesvär är det ofta insomningen som är det största problemet. Det gäller både när barnet ska sova under dagen, på kvällen och om det vaknar under natten. Kolik är ingen sjukdom, utan ett tillstånd som ofta definieras så här: oro och gråt hos friska...

Sömn för barn fyra till sex år

Hos de flesta är kvällsritualer och sömnmönster väl inarbetade vid det här laget. Men du måste ändå vara beredd på att lägga ner lite arbete för att hålla fast vid rutinerna.   Ofta kommer barnets trötthet på kvällen att variera beroende på hur aktiv och händelserik...

Sömn för barn ett till tre år

Många småbarn kan bli svårare att få i säng under den här perioden. Tvåårstrotsen gör sig gällande även när det gäller läggning. När småbarn tillbringar mer tid tillsammans med andra barn utsätts de också i högre grad för smitta och sjukdomar, och många blir oftare...