Sår och blödningar

INRE BLÖDNINGARInre blödningar kan vara svåra att upptäcka med detsamma. Sådana blödningar kan uppstå vid fall, trafikolyckor, cykelhaverier och annat som kan ge en kraftig stöt mot buk, bäcken eller lår.   SYMPTOM• Ökad puls • Gråblek och kallsvettig hud• Snabb puls som blir svagare• Oro, gäspningar och suckningar• Törst• Eventuell medvetslöshet• Eventuella...

Glutenintolerans

Glutenintolerans, eller celiaki, är en tarmsjukdom som innebär att tunntarmens slemhinna skadas av gluten, som är ett protein i vete, korn och råg. Som glutenintolerant måste man därför avstå från att äta alla produkter som innehåller något av de tre sädesslagen.