Scharlakansfeber

Scharlakansfeber börjar med feber, ont i halsen och svullna, röda mandlar. Efter cirka ett dygn dyker det upp röda prickar, ofta först på insidan av låren. Typiskt är röda kinder och röd tunga, så kallad smultrontunga. Det är också typiskt med en blek trekant...

Så förebygger man åksjuka

Spädbarn blir sällan bilsjuka. Det är något som ofta börjar i tvåårsåldern. Åksjuka är ett resultat av att hjärnan tar emot förvirrande budskap. Ögonen kan till exempel se att bilstolen är stilla samtidigt som landskapet far förbi utanför bilen. Ha plastpåsar eller plastbunkar redo om barnet behöver kräkas. Skulle illamåendet bli mycket obehagligt för barnet, bör du stanna bilen och få barnet att ligga stilla med slutna ögon.

Ørebetennelse

Ørebetennelse er meget vanlig hos små barn. Ofte kommer den som ledd i en forkjølelse, men den kan også være eneste tegn på infeksjon. Små barn med ørebetennelse reagerer som regel med smerte når man trykker forsiktig med fingrene like foran øregangen. Litt større...

Snuva och hosta

Klassiska förkylningssymptom som snuva och hosta har vi alla emellanåt, men det kan också vara tecken på en luftvägssjukdom.

Hjerneblødning hos nyfødte

Hjerneblødning eller manglende blodtilførsel til deler av hjernen kan oppstå som følge av langvarig surstoffmangel under fødselen. I moderne svanger­skapsovervåkning og fødselshjelp er imidlertid slike skader sjeldne. Skadene er vanligere hos barn som fødes for tidlig.Selv om man etter fødselen påviser en hjerneblødning ved...

Kikhosta

Kikhosta börjar som förkylning med snuva och hosta. Ingen eller obetydlig feber. Inom loppet av tre veckor ökar hostan med kikningar, särskilt på natten. Hostan avtar därefter inom loppet av några veckor. Orsaken till kikhosta är en bakterie och inkubationstiden är 1-2 veckor. det finns effektiv...

Feberkramper

Ca. ett av tjue barn får feberkramper ved temperaturstigning i spebarns- eller småbarnsalderen. Feberkramper rammer vanligvis barn mellom 6 måneder og 5 år. I denne perioden er hjernen følsom for temperatur over det normale, særlig hvis temperaturen stiger raskt. Anfallet kommer som regel under...

Första hjälpen vid sjukdom

Feber är kroppstemperaturer på 38 ˚C eller däröver. Tänk på att spädbarn inte har så välutvecklad förmåga att reglera kroppstemperaturen under de första månaderna av sitt liv. Därför är kroppstemperaturen inte något tillförlitligt symptom på att barnet är sjukt (eller friskt), utan måste bedömas...

Ben- och ledskador

FRAKTURER Det är sällsynt att spädbarn och små barn bryter något ben i kroppen. Den vanligaste formen av frakturer är att nyckelbenet böjs och delar på sig, utan att gå av, men barn kan också bryta ett nyckelben på tvären.   SYMPTOM PÅ FRAKTURER• Starka smärtor• Blåmärken och...

Forløsningsskader

Det er ikke bare mor som kan ha det hardt under fødselen. Også for barnet er det en stor påkjenning. Det er et betydelig press mot barnekroppen når den passerer fødselsveiene, og dette kan medføre trykkskader. Ved vanskelige skulderforløsninger hender det at kravebenet knekker....