Har du ett öronbarn?

Öronproblem hos små barn är väldigt vanligt. Näst efter förkylning är öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Vissa barn har anlag för att få just dessa infektioner och har det extra jobbigt. Dessa måste behandlas av läkare, och vissa måste också operera in ventilationsrör.

Navelbråck – fult men ofarligt

Navelbrack
Navelbråck hos små barn ser inte så roligt ut. Bråcket har formen av en kula som står ut från naveln och är den vanligaste typen av bråck hos barn. Lyckligtvis försvinner den i de flesta fall helt av sig själv.

Barnvacciner säkrare än sitt rykte

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har granskat vaccinering mot de vanligaste sjukdomarna: mässling, påssjuka, röda hund och kikhosta, och konstaterar att de skyddar bra mot det de säger sig skydda mot. Biverkningar ska man inte oroa sig för.  

Fästingar -kolla varje kväll

Ett fästingbett i sig själv är vanligtvis inte farligt, men fästingen kan bära med sig bakterier eller virus. Det är därför viktigt att undersöka ditt barn innan läggdags. Barn springer och leker gärna på gräs - ställen där de små blodsugarna håller till. Om fästingen blir borttagen inom 24 timmar är det sällan någon fara.

Så förebygger man åksjuka

Spädbarn blir sällan bilsjuka. Det är något som ofta börjar i tvåårsåldern. Åksjuka är ett resultat av att hjärnan tar emot förvirrande budskap. Ögonen kan till exempel se att bilstolen är stilla samtidigt som landskapet far förbi utanför bilen. Ha plastpåsar eller plastbunkar redo om barnet behöver kräkas. Skulle illamåendet bli mycket obehagligt för barnet, bör du stanna bilen och få barnet att ligga stilla med slutna ögon.

Laktosintolerans

Laktosintolerans (ibland kallat mjölkmage) innebär att inte kunna bryta ner mjölksocker, laktos, som finns i alla mjölkprodukter, t.ex. yoghurt, glass, grädde. Symptomen på laktosintolerans är t.ex. ont i magen, gaser, diarré. Symptomen orsakas av att kroppen har för lite av det enzym i magen som bryter ned laktosen.

Glutenintolerans

Glutenintolerans, eller celiaki, är en tarmsjukdom som innebär att tunntarmens slemhinna skadas av gluten, som är ett protein i vete, korn och råg. Som glutenintolerant måste man därför avstå från att äta alla produkter som innehåller något av de tre sädesslagen.

Födoämnesöverkänslighet

Födoämnesöverkänslighet är vanligt hos små barn, och i många fall kan det växa bort i takt med att barnen blir större. Men vad gör du om du misstänker att ditt barn inte tål allt? Som vuxen kan man ibland pröva sig fram, men när det gäller barn rekommenderar man att testa på BVC eller hos husläkaren.

Allergisjukdomar

De flesta allergisjukdomar debuterar i barndomen och tyvärr drabbas allt fler barn. Varför är det så? - Många orsaker samverkar och av någon anledning verkar vi ha blivit känsligare. Barnen möter också mycket fler olika ämnen idag, både i mat och miljö och här har vi vuxna ett ansvar, säger Carina Hååg, informationschef på Astma- och Allergiförbundet. 

Nyhet: alla barn vaccineras mot pneumokocker

Vaccinationen ska ges på barnavårdscentralerna tre gånger under barnets första levnadsår samtidigt som barnen ändå får spruta mot bland annat polio och stelkramp.