När barnet föredrar den ena föräldern…

Fråga till barnpsykologen: "Hej, vår 18 månaders flicka har alltid varit pappas tjej och haft ett starkt känslomässigt band till honom. Pappa har också alltid tagit sig mer tid till lek och att forma rutiner vid bad och nattning. Jag har av olika anledningar inte kunnat ta en lika aktiv del i vissa delar. Det känns naturligt att hon har en mycket stark anknytning till pappa. Nu till mitt bekymmer. Hon blir helt uppgiven (hysterisk, arg och ledsen)när hon inte får pappas fulla uppmärksamhet."

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en sjukdom som drabbar barn mellan ett halvår och tre år. Den ger hög feber i tre dagar, ofta med lite röd hals. Efter tre dagar faller temperaturen snabbt samtidigt som barnet får ett småfläckigt utslag som liknar röda hund på hela kroppen. Tredagarsfeber...

Mitt barn ska ha Coca Cola till lunch!

Förskollärare berättar vad du inte kan förvänta dig av dagis. Den nakna sanningen om oss som föräldrar.

22 månader

Om barnet: Trygghet och självständighet Känslorna bygger först och främst på barnets ökande självständighet. Det vill göra saker självt och uppskattar inte att andra står i vägen. Barnet slits emotionellt mellan att lära sig att tackla sitt eget behov av tryggheten från föräldrarna och behovet att...

35 månader

Om barnet: Så kul! Barnets fantasi brukar vara så stor att det sällan är ett problem att hitta på något att göra i den här åldern. Men ibland kan det vara kul att visa en ny lek eller aktivitet som ni kan göra tillsammans. Här...

Sömn för barn 0-3 månader

Du kan inte räkna med att barnet på egen hand ska hitta ett fast och regelbundet sömnmönster under de första veckorna. Men det är inte så dumt att börja med att etablera goda vanor och små ritualer som efterhand lär barnet skillnaden mellan dag och natt och hjälper det både när det ska somna på kvällen och när det vaknar under natten.

Kikhosta

Kikhosta börjar som förkylning med snuva och hosta. Ingen eller obetydlig feber. Inom loppet av tre veckor ökar hostan med kikningar, särskilt på natten. Hostan avtar därefter inom loppet av några veckor. Orsaken till kikhosta är en bakterie och inkubationstiden är 1-2 veckor. det finns effektiv...

17 månader

Om barnet: Kommunikation Ettåringarnas verbala färdigheter utvecklar sig mycket snabbt. De förstår mer och mer för varje dag och härmar de vuxnas ljud, även om det kanske inte kommer så många ord ännu. Först börjar barnet använda ett ord för att kommunicera en allmän idé. ”Mer”...

Muskelsjukdom

Det finns många hundra olika typer av muskelsjukdomar, eller neuromuskulära sjukdomar. Gemensamt för dem är att de drabbar motornervers cellkroppar belägna i ryggmärgen, dess långa nervtrådar, eller muskler. Flertalet av dessa sjukdomar är ärftliga och ovanliga, men sammantaget förekommer de hos 1 av 1500 barn.