Sömn för barn 0-3 månader

Du kan inte räkna med att barnet på egen hand ska hitta ett fast och regelbundet sömnmönster under de första veckorna. Men det är inte så dumt att börja med att etablera goda vanor och små ritualer som efterhand lär barnet skillnaden mellan dag och natt och hjälper det både när det ska somna på kvällen och när det vaknar under natten.

34 månader

Om barnet: Avledning? En tvååring är mycket bestämd och energisk, och det kan vara svårt att hantera oönskat beteende hos barn i den här åldern. Barn behöver få uppleva att de inte alltid kan få sin vilja igenom. De ska lära sig att anpassa sig...

20 månader

Om barnet: Klassificera och kategorisera! De stora "nyheterna" under perioden mellan 18 månader och 2-årsåldern är FANTASI och GÖRA-SOM-OM. Korttidsminnet utvecklas mycket, och det gör också förståelsen av ”föremålens permanenta tillstånd” – barnet lär sig att det kan finnas ”gömda” saker och människor. Kapaciteten att tänka...

Separationsångest

De flesta barn förändrar sitt förhållande till främmande människor när de är cirka 8 månader, eller lite tidigare. Man kan skilja mellan två former av rädsla i denna period. Den ena är separationsångesten, alltså barnets rädsla att bli skiljt från sina föräldrar. Den andra är rädslan för främmande personer. Ofta märks detta när du måste lämna barnet en stund åt någon annan.

Lek och samspel med tvååringen

Nu är barnets språk mer begripligt och barnet kan svara på enkla frågor. Mellan det andra och tredje levnadsåret kommer barnets ordförråd att omfatta 300 ord!

22 månader

Om barnet: Trygghet och självständighet Känslorna bygger först och främst på barnets ökande självständighet. Det vill göra saker självt och uppskattar inte att andra står i vägen. Barnet slits emotionellt mellan att lära sig att tackla sitt eget behov av tryggheten från föräldrarna och behovet att...

26 månader

Om barnet: Kunna leken När barnet kommer i den här åldern blir det bättre på att leka med andra barn. De är fortfarande ganska egoistiska, men de förstår vad ägarskap är och de blir allt duktigare på att dela med sig och att vänta på...

23 månader

Om barnet: Snart tvååring! Det är nästan otroligt – snart är ditt barn två år! Tänk så fort det har gått och så mycket barnet kan och klarar! Det är viktigt att komma ihåg att barn är olika och att de utvecklas i sin egen takt....

Ny forskning: Förskola bra för små barn

Barn i åldern 12-40 månader som vistas på förskola har en bättre kognitiv utveckling än barn som enbart vistas i hemmet. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort. 

Det här är bebisens 10 jobbigaste perioder

Har du lagt märke till att din bebis är lite extra gnällig och klängig på senaste tiden? Då kan en stor utvecklingskurva ligga rätt runt hörnet