Så hjälper du barn med nattskräck

NATTSKRÄCKNattskräck kallas det när barnet får ett skräck- eller raserianfall efter det att det har somnat, i regel under de tre första timmarnas sömn. Barnet förefaller vara vaket och kan sätta sig upp eller resa sig i sängen och gråta våldsamt. Det verkar skärrat...

17 månader

Om barnet: Kommunikation Ettåringarnas verbala färdigheter utvecklar sig mycket snabbt. De förstår mer och mer för varje dag och härmar de vuxnas ljud, även om det kanske inte kommer så många ord ännu. Först börjar barnet använda ett ord för att kommunicera en allmän idé. ”Mer”...

27 månader

Om barnet: Humörsvängningar Raseriutbrotten når i regel sin kulmen när barnet är mellan två och tre år, och de är en normal om än påfrestande del av barnets utveckling. Barnet har verbala färdigheter men saknar ofta förmågan att verkligen kommunicera sina behov, och det kan...

36 månader

Om barnet: Treåringen! Tiden mellan tre och fyra år är en period då barnet är fullt av energi och nyfikenhet. Personligheten utvecklas enormt – nu blir barnets karaktärsdrag synliga! Nu när barnet har passerat trotsåldern blir tillvaron ofta lite lättare. Barnet har bättre kontroll över sina...

Sömn för barn ett till tre år

Det är vanligt att barn börjar på dagis eller hos dagmamma vid ungefär ett års ålder. Detta innebär en stor omställning för barnet – men även för föräldrarna. Dagarna blir mer hektiska och det är nu ännu viktigare att man har rutiner och struktur i tillvaron för att vardagen inte ska upplevas som ogripbar och kaotisk för de små. För de vuxna i familjen kan bristande nattsömn vara en större belastning när båda föräldrarna arbetar utanför hemmet.

28 månader

De gränser och regler som du skapar under de första åren kommer att ligga till grund för gott beteende under åren som kommer. Experter är eniga om att det bästa sättet att lära barnet gott beteende på är att själv vara en god förebild.

Hur långt blir ditt barn?

Kommer hon att bli lika lång som mamma? Blir han kortare än genomsnittet? Här får du sätten att räkna ut längden på ditt barn som vuxen.   Odla dina minnen!     Du kanske har snuddat vid tanken när du betraktar ditt barn i barnsängen hur han eller hon kommer att se ut som vuxen. Som mamma, som pappa, som något helt eget? Och hur lång kommer hon att bli?

35 månader

Om barnet: Så kul! Barnets fantasi brukar vara så stor att det sällan är ett problem att hitta på något att göra i den här åldern. Men ibland kan det vara kul att visa en ny lek eller aktivitet som ni kan göra tillsammans. Här...

19 månader

Om barnet: Flera ord! Barnet använder enkla ord och fraser, substantiv, verb och gester, var för sig eller kombinerat med varandra, för att uttrycka vad det vill säga. Det förstår och följer enkla instruktioner. Typiskt för den här perioden är otrolig utveckling av ordförrådet och språkutvecklingen,...