18 månader

Om barnet: Ökad självständighet När barnet är 18 månader kan gången fortfarande vara ostadig, men allteftersom 2-årsdagen närmar sig blir den allt stadigare. Energin är i det närmaste outsinlig, och barnet använder den till att utforska på allt mer modiga sätt. Finmotoriken och koordinationen öga/hand förbättras avsevärt....

35 månader

Om barnet: Så kul! Barnets fantasi brukar vara så stor att det sällan är ett problem att hitta på något att göra i den här åldern. Men ibland kan det vara kul att visa en ny lek eller aktivitet som ni kan göra tillsammans. Här...

19 månader

Om barnet: Flera ord! Barnet använder enkla ord och fraser, substantiv, verb och gester, var för sig eller kombinerat med varandra, för att uttrycka vad det vill säga. Det förstår och följer enkla instruktioner. Typiskt för den här perioden är otrolig utveckling av ordförrådet och språkutvecklingen,...

25 månader

Om barnet: Mål och planering Barnets koncentrationsförmåga ökar avsevärt i två- till treårsåldern. Även om barnet byter aktivitet ofta ökar koncentrationsförmågan. Det förstår och kan följa allt mer komplexa instruktioner, även sådana som består av flera led. Förmågan att tänka igenom komplexa aktiviteter och projekt i...

Nyfödd

Födelsevikten varierar mycket, men flickor väger i genomsnitt 3,5 kilo och är 50 centimeter långa. Pojkar är lite större, genomsnittstalen är 3,8 kilo och 52 cm.*

8 månader

Genomsnittsbabyn väger nu 8,5 kilo och är 71 cm lång.*

6 månader

Genomsnittsbabyn väger nu närmare 8 kilo och är 67 cm lång.*

11 månader

Genomsnittsbabyn väger nu 9,5 kilo och är 76 cm lång*.

24 månader

Om barnet: Vilket år vi har framför oss! Typiskt för perioden från två till tre år är en fenomenal energi och ett konstant fokusskifte! Någon enstaka gång behåller barnet intresse för en aktivitet längre än en liten stund, även om barnet nu kan fokusera lite...

31 månader

Om barnet: God natt? Råden och förslagen om hur man kan få till goda sömnvanor är många – och delvis motstridiga. Sömn är nämligen något som många – både fackfolk och föräldrar – har starka åsikter om. Föräldrars åsikter om vad som är sömnproblem går ofta...