9 månader

Genomsnittsbabyn väger nu närmare 9 kilo och är 73 cm lång.*

21 månader

Om barnet: Mat och sömn Det kan hända att du märker en förändring i barnets mat- och sovvanor. Kanske blir matintaget lite lägre under denna period, och barnet kan föredra att mysa med många småmåltider spridda under dagen i stället för att äta några få...

6 månader

Genomsnittsbabyn väger nu närmare 8 kilo och är 67 cm lång.*

11 månader

Genomsnittsbabyn väger nu 9,5 kilo och är 76 cm lång*.

10 månader

Genomsnittsbabyn väger drygt 9 kilo och är 73 cm lång.*

7 månader

Genomsnittsbabyn väger nu drygt 8 kilo och är närmare 70 cm lång.*

2 månader

Genomsnittsbabyn väger nu 5 kilo och är 57 cm lång.*

17 månader

Om barnet: Kommunikation Ettåringarnas verbala färdigheter utvecklar sig mycket snabbt. De förstår mer och mer för varje dag och härmar de vuxnas ljud, även om det kanske inte kommer så många ord ännu. Först börjar barnet använda ett ord för att kommunicera en allmän idé. ”Mer”...

27 månader

Om barnet: Humörsvängningar Raseriutbrotten når i regel sin kulmen när barnet är mellan två och tre år, och de är en normal om än påfrestande del av barnets utveckling. Barnet har verbala färdigheter men saknar ofta förmågan att verkligen kommunicera sina behov, och det kan...

28 månader

De gränser och regler som du skapar under de första åren kommer att ligga till grund för gott beteende under åren som kommer. Experter är eniga om att det bästa sättet att lära barnet gott beteende på är att själv vara en god förebild.