Så använder du appen Babyvärlden

Här är användarmanual till Babyvärldens app. Appen finns för iOS (iPhone).

39+0

Fram till att barnet fyller ett år, kommer det att bli mer aktivt och viktökningen kommer därför inte vara så stor som tidigare. Normal viktökning är 50 till 75 gram per vecka, men här finns det stora individuella skillnader. Det viktigaste är att barnet följer sin...

12+3

Efter de första tre månaderna, går viktökningen vanligtvis lite saktare. Genomsnittlig vikökning är nu 150 gram per vecka. Det viktigaste är emellertid inte antal gram som barnet lägger på sig, utan att det följer sin kurva. Hör efter med ditt barns bvc om tror...