När barnet är mellan 2 och 3 års ålder exploderar språkutvecklingen. Barnet kan nu förstå så mycket som 400 ord! Barnet behärskar alltfler avancerade aspekter av språket och lär sig t.ex. att använda flertal, förfluten tid samt villkorsord och villkorssatser. Vissa barn kan tala i korta meningar, medan andra bara använder två eller tre ord för att kommunicera. Språkspektret är brett och varierat. Eftersom språkutvecklingen spelar en stor roll under den här perioden är det särskilt viktigt att du läser regelbundet för ditt barn.
Utforskaren tycker om att dela upp föremål i olika kategorier och vill gärna sortera och kombinera olika saker. Nu börjar fantasin ta form, vilket gör att barnet kan utforska världen utanför sin egen verklighet. Barnet kan följa med i komplicerade händelseförlopp och försöka komma ihåg enkla rim. Å ena sidan kan du nu glädja dig åt att barnet börjar bli oberoende, tryggt i sig själv och en egen liten person. Å andra sidan kommer du att märka att ditt barn har väldigt lite ”baby” i sig nu.
LÄSTIPS:
Om du har läst rim och ramsor för barnet sedan födseln, kan det vara dags att börja prata lite om rim nu. Förklara för barnet vad rim är för någonting – i barnrimmet Rida, rida ranka, hästen heter Blanka rimmar t.ex. ”ranka” och ”Blanka” eftersom slutljuden är desamma. Du kan be barnet att byta ut orden i barnets favoritrim med andra ord (t.ex. Rida, rida ranka, hästen heter Planka …).
Typ av böcker
• Aktivitetsböcker
• Böcker med element som lockar barnet till interaktivitet
• Pusselböcker
• Magnetböcker
Innehåll
• Alfabetet
• Sagor
• Tal och räkning
• Form och färg
• Motsatser
• Favoritfigurer
• Känslor/stämningar
• Böcker om att dela
• Böcker om att hitta par/saker som hör samman
• Böcker med åtsaslekar!
• Böcker om att klä på sig
• Potträning
• Klassiska rollfigurer
• Vänskap
• De första upplevelserna
VISSTE DU ATT …?
Forskning visar att barnets alfabetkunskaper före skolstart är en av de faktorer som är mest avgörande för barnets läsfärdighet, både på kort och på lång sikt. När barn lär sig bokstavens namn och ljud blir det lättare för dem att ”knäcka” koden för läsning eller förstå de symboler (bokstäver) som skriftspråket består av.
Att lära barnet alfabetet kan faktiskt vara riktigt enkelt. Visa barnet de olika bokstäverna i alfabetet samtidigt som du säger vad bokstaven heter. Uppmana barnet att titta på din mun medan du läser, så att barnet kan se hur orden formas. Dela upp orden i olika komponenter när du uttalar dem (t.ex. ”K-ATT, katt!”).
En teknik som kan vara bra för att utveckla barnets språkfärdigheter (från 2-årsåldern och uppåt) är att man vänder på vem det är som berättar. I stället för att läsa för barnet kan du lyssna aktivt och locka fram berättelsen genom att ställa frågor till barnet och be barnet att förklara innehållet lite närmare. När du pratar med barn i 2- och 3-årsåldern kan du använda boken som utgångspunkt för samtalet.
Barn som är över 3 år kan gärna få lite mer avancerade frågor. Dra paralleller mellan boken och barnets egna upplevelser. Den här läsmetoden har visat sig ge positiva effekter på barnets muntliga språkfärdighet
Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelSmåbarnet 1-2 år
Nästa artikelÄventyraren 3-4 år
DELA