I treårsåldern börjar barn bli nyfikna på kroppen, skillnaderna mellan könen och - inte minst sitt eget könsorgan. Många upplever det som svårt att prata om sexualitet med sina barn. I dag duger det inte att hänvisa till storken, samtidigt är man rädd att gå över gränsen och inviga barnet för tidigt i en vuxen värld.
Kristina Henkel, jämställdhetskonsult från utbildningsföretaget Jämställt.se som bland annat skrivit boken ”En jämställd förskola – teori och praktik” och nyutkomna ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två”, håller bland annat föreläsningar på temat ”Snippan, snopppen och kroppen”:
– Det är viktigt att ha ett gemensamt, självklart ord för flickors kön. Det är en förutsättning för att kunna prata om kropp, kön och sex med barn på ett bra sätt, säger hon.
Hur ska vi då prata med barn om sådana känsliga saker som sex?
– Det finns en rädsla för detta eftersom det är så laddat för oss vuxna. Men om vi inte pratar om det med våra barn så är de utelämnade till att suga upp vad samhället säger om framför allt flickors och kvinnors kön och sexualitet, något som ofta är negativt och stereotypt, säger Kristina Henkel. Det märker man i sexualbrottsmål där kvinnor fortfarande får frågor om hur HON har agerat när det är han som har begått brottet. Det är förnedrande även för mannen att han inte förväntas kunna ta ansvar för sin egen sexualitet – något som vi kan motverka genom att tidigt prata med våra barn om sådana frågor.
Låt barn vara barn
– Barn har alltid lekt doktorslekar och sexuella lekar. Det är viktigt att vi föräldrar ger dem ramar även för dessa lekar och inte lämnar dem därhän just i detta ämne. Visa barnet respekt. På samma sätt som det blir svårt för dig som vuxen att ha ett avslappnat förhållningssätt till din kollega av motsatt kön om andra kommenterar att ni är snygga ihop eller något – på samma sätt är det svårt för barn att ha vänskapsrelationer över könsgränserna om vi vuxna fäller kommentarer som ”vad söta ni är – ska ni gifta er?!” Låt barn vara barn!
Skapa självförtroende
– Genom att prata om kroppsdelarna ger man också barnen självförtroende och kan berätta om svåra saker som att det är barnet som bestämmer vem som ska få ta på det, att det är han eller hon som bestämmer om någon annan får röra hans/hennes arm, öra eller snippa.
Hur ska man då prata om sex, hur barn blir till och så vidare?
– Det kan vara svårt att få frågan om hur ett barn blir till. Jag tror vi ska försöka hålla det enkelt. Jag brukar säga att det behövs ett ägg, en spermie och en livmoder som barnet ska växa i säger Kristina Henkel. Det är ju inte alltid genom samlag ett barn blir till (jfr provrör, insemination, adoption), så spermien och ägget kan träffas på olika ställen. Man kan också passa på att berätta om den fantastiska muskeln snippan som barnet kommer ut ur.
Mamma, pappa, barn… eller?
– Prata gärna om heteronormativitet – lär barnen tidigt att man kan vara kär i flera olika, att flickor kan vara kära i andra flickor, pojkar i pojkar och försök undvik det klassiska ”mamma, pappa, barn”. Det stämmer ju inte med hela verkligheten, och ju tidigare barn får veta det, desto mindre laddat blir det i samhället, säger Kristina Henkel.

Vad tyckte du om artikeln?