Hur är det egentligen med kombinationen barn och tv? Bör våra små barn ens titta på barnprogram eller är det så att de inte påverkas alls. Experterna är oense och forskare Margareta Rönnberg menar att det faktiskt är bra för små barn att se på tv.
I början av år 2008 publicerades en ny undersökning av docent Margareta Rönnberg som heter Blöjbarnsteve. Studien visar hur barn under tre år påverkas av tv-tittande. Margareta Rönnberg menar att bilden av tv-tittande barn som förvirrade och ensamma inte alls stämmer. Hon har studerat barn mellan 1,5 – 2,5 år som tittat på tv hemma och i förskolan. Studien visar att dessa barn inte tar skada av tv-tittande, utan att det istället kan vara ett berikande tillfälle för gemenskap och lek.
 
Rönnberg menar också att utbudet är viktigt. Det är avgörande vad ett barn ser tillsammans med sin förälder. Ett tv program som Margareta Rönnberg hänvisar till och ser som ett bra program, är Teletubbies. Serien har visats av den brittiska tv-kanalen BBC. Svenska SVT har däremot valt att inte köpa in serien. Motiveringen var att man inte ville vänja små barn att se på tv.
 
I våras gav Hugo Lagercrantz, proffessor i barnmedicin, ut skriften små barn och tv-tittande om barn mellan 1-6 år och deras förhållande och påverkan från tv:n. Proffessorn varnar för att för mycket tv-tittande hos små barn kan ge problem med uppmärksamhet, sömn och socialt beteende. Han tror inte att en titt på Bolibompa varje dag kan vara skadligt, utan att det handlar om att inte låta barnet sitta längre stunder framför tv:n.
 
I svenska dagbladet uttalade sig Hugo Lagercranz följande om tevens negativa påverkan på småbarn:
– Det är att det är så fragmentariskt. En vuxen klarar av de snabba klippen som flimrar förbi och kan välja att fokusera på en sak i taget på tv-rutan. Ett litet barn däremot har svårt att sålla och försöker ta in allting, vilket lätt skapar kaos i huvudet. Risken är att kontakterna mellan nervcellerna, synapserna, kopplas fel. Hos det lilla barnet kan det bildas upp till en miljon synapser per sekund. Om den omogna hjärnan utsätts för väldigt mycket intryck samtidigt, kan det teoretiskt sett uppstå felkopplingar vilket leder till att barnet blir okoncentrerat.
 
I mångt och mycket handlar det om sunt förnuft av hur mycket man bör låta sitt barn se på tv. Gemensamt för de som uttalar sig kring ämnet är att man som förälder bör vara aktiv och intresserad av vad det lilla barnet ser på.
 
 
 
Vad tyckte du om artikeln?