Hjerneblødning eller manglende blodtilførsel til deler av hjernen kan oppstå som følge av langvarig surstoffmangel under fødselen. I moderne svanger­skapsovervåkning og fødselshjelp er imidlertid slike skader sjeldne. Skadene er vanligere hos barn som fødes for tidlig.

Selv om man etter fødselen påviser en hjerneblødning ved ultralyd eller røntgenundersøkelse, betyr ikke det at barnet dermed får cerebral parese eller annen varig hjerneskade. De første månedene kan det være vanskelig å avgjøre om det foreligger hjerneskade, og mange barn med symptomer på skade i nyfødtperioden viser en helt normal utvikling senere.

Vad tyckte du om artikeln?