Förgiftning är en av de vanligaste orsakerna till skador hos små barn.
SYMPTOM: Magont, illamående, kräkningar, diarré och onormal dåsighet. Starka giftämnen kan ge kramper och göra att barnet förlorar medvetandet. Se också om det finns brännsår kring munnen.
 
LÄKEMEDEL: Få barnet att spotta ut eventuella tabletter etc. som det har i munnen. Titta efter själv och känn om du hittar något. Ta vara på det du hittar och ta med det till läkare. Var uppmärksam på om barnet blir sämre under tiden som ni väntar på hjälp.
 
VÄXTER OCH SVAMPAR: Få barnet att spotta ut eventuella växtrester som det har i munnen. Barnet kommer antagligen att kräkas, så ställ fram en hink. Ta vara på lite av växten eller svampen och ta med det till läkaren. Var uppmärksam på om barnet blir sämre.
 
KEMIKALIER: Torka bort kemikalier från barnets mun. Ta vara på förpackningen och ta med den till läkaren. Var uppmärksam på om barnet förlorar medvetandet. Om barnet har fått giftiga ämnen i ansiktet, ska du använda en ansiktsduk vid inblåsning om du måste utföra HLR (se XX).
 
INANDNING: Om barnet har andats in giftig ånga från kemikalier, rök eller gas, ska du omedelbart ta ut barnet i friska luften. Se till att barnet hålls varmt och har en bekväm ställning. Det är mycket viktigt att barnet hålls helt stilla, även om det verkar må bra. Då sprids giftet långsammare i kroppen. Skölj ögonen med vatten om de svider. Var uppmärksam på om barnet behöver HLR  (se XX).
 
ALKOHOL: Ta reda på vad barnet har druckit. Försök att hålla barnet vaket och varmt. Alkohol kan leda till nedkylning. Ställ fram en hink som barnet kan kräkas i. Var uppmärksam på om det förlorar medvetandet.
 
SÅ HÄR GÖR DU VID FÖRGIFTNING
• Ta reda på vad barnet har fått i sig.
• Ring 112 och berätta vad du vet. Medicinsk personal kommer att berätta vad du ska göra under tiden som du väntar på hjälp. Ta vara på den eventuella flaskan eller behållaren.
• Om barnet kräks kan du ta med lite av uppkastningen till läkaren eller ambulanspersonalen. Tvinga inte barnet att kräkas.
• Om barnet förlorar medvetandet ska du öppna luftvägarna och kontrollera andningen.
• Om barnet andas ska du lägga det i stabilt sidoläge. Ge HLR  (se XX) om barnet inte andas. Ge inte barnet något att dricka eller äta om det håller på att förlora medvetandet!
VIKTIGT
Försök aldrig framkalla kräkningar om barnet har fått i sig något giftigt. Det är bättre om detta görs under kontrollerade former hos läkaren. Det är mycket viktigt att du inte får barnet att kräkas om det har fått i sig:
• Frätande väskor som syra, lut eller plasthärdare (ge omedelbart rikligt med dryck, gärna mjölk eller vatten).
• Lampolja, lacknafta, tändväska eller möbelpolish (ge 2–3 matskedar med något fetthaltigt, t.ex. matolja, smält gräddglass eller grädde).
Försök aldrig framkalla kräkningar hos ett barn som har svimmat eller har pågående kramper.
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Här kan du få svar på dina frågor om akuta förgiftningar och råd om lämplig behandling.
Ring 112 för att få akut hjälp vid förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Om du har andra frågor om akuta förgiftningar, kan du också ringa 08-33 12 31 (dagtid).
 
 
Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelAllergi
Nästa artikelStick och bett
DELA