När någon har skadat sig kan det ofta vara avgörande att snabbt få korrekt behandling. Barn råkar ibland ut för olyckor, det är omöjligt att undgå. De är nyfikna och har ännu inte lärt sig vad som är farligt för dem och vad som är säkert. Barn är dessutom olika när det gäller de motoriska färdigheterna. Kroppen utvecklas på olika sätt och med varierande hastighet från person till person. Vissa barn har också mer utforskarlusta än andra.
Om olyckan är framme är det du som vuxen som måste hålla huvudet kallt och reagera efter bästa förmåga för att begränsa skadorna. Vet du vad du ska göra, kommer skadan förhoppningsvis att bli mindre och det blir lättare för dig att bevara lugnet och ge hjälpen på ett ändamålsenligt och omsorgsfullt sätt. Det har en lugnande effekt på barnet att du som vuxen är trygg och håller huvudet kallt.
Få inte panik. Barnet förstår inte vad som händer på samma sätt som du och kan inte sätta ord på känslorna på samma sätt som en vuxen.
 
Ring alltid 112 om du tvekar, det är bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite.
Du kan ringa 112 från mobiltelefon med kontantkort även om du inte har några pengar på kortet.
De flesta olyckorna sker i hemmet – ca 60 000 barn skadar sig där varje år, medan motsvarande siffra för barnomsorgen är 7 000 och för skolan 30 000.
• Fallolyckor är den absolut vanligaste olyckstypen.
• Andra vanliga olyckstyper är olika former av slag-, kläm-, stick-, bränn- eller förgiftningsskador.
 
NÄR DU BEHÖVER LÄKARE
RING 112 VID AKUTA NÖDSITUATIONER
• Om barnet har förlorat medvetandet och inte vaknar inom några sekunder
• Om barnet har slutat andas
• Om barnet har brutit ett ben
• Om barnet har fått brännskador
• Om barnet har fått en huvudskada
• Om barnet har fått en frätskada
• Om barnet har blivit biten av en huggorm
• Om barnet har fått ett djupt sår eller ett sår med ett främmande föremål
• Om barnet har ätit något giftigt (ring 112 och begär Giftinformation)
• Om barnet har fått ett främmande föremål i öra, näsa, hals eller öga
• Om barnet har fått ett insektsbett och har blivit akut dålig
• Om barnet har hög feber i kombination med symptom på hjärnhinneinflammation: utslag som inte försvinner om du pressar ett glas mot dem, ljuskänslighet, huvudvärk/nackstelhet
• Om barnet behöver få särskild tillsyn på väg till sjukhuset, och du inte kan transportera det själv
 
Det är alltid bättre att ringa läkaren än att gå runt och oroa sig. Du som förälder vet bäst om barnet mår bra eller ej. Ring din vårdcentral eller husläkare.
RING VÅRDCENTRALEN/HUSLÄKAREN
• Om barnet har haft feber (över 38 ˚C) i mer än tre dagar
• Om barnet har feberkramper
• Om barnet har feber som har gått ner och som plötsligt stiger kraftigt
• Om barnet har en kroppstemperatur på under 35 ˚C i kombination med kall hud, slöhet och slapphet
• Om spädbarnet har kräkts i mer än sex timmar och verkar slött, har insjunken fontanell och insjunkna ögon
• Om barnet har långvariga kaskadkräkningar
• Om barnet klagar över yrsel, illamående och huvudvärk eller drabbas av kräkningar i kombination med smärtor i höger sida av magen
• Om spädbarnet plötsligt inte vill få i sig näring under en hel dag och samtidigt verkar slött
 
RING BVC
När du har frågor om barnets allmänna hälsa och utveckling. Barn som är sjuka bör inte tas med till BVC, eftersom de då kan smitta andra barn.
 
De fyra huvudpunkterna i första hjälpen
Få överblick över situationen.
Ge livräddande första hjälpen.
Tillkalla den hjälp som krävs.
Ge allmän första hjälpen
 
Alla föräldrar har nytta av att gå en grundkurs i första hjälpen. Ta reda på vilka möjligheter det finns där du bor genom att kontakta Röda korset eller någon annan organisation som anordnar första hjälpen-utbildningar. Se t.ex. www.redcross.se
Vad tyckte du om artikeln?