Trots att det saknas belägg för att barn skulle skadas av alkohol i bröstmjölken vill Läkarförbundet och Barnmorskeförbundet- i strid med sina egna experter - behålla nolltoleransen mot alkohol.
Sveriges Läkarorganisationer har olika uppfattningar om Livsmedelsverkets förslag att lätta på alkoholrestriktionerna för ammande kvinnor. Trots att det saknas vetenskapliga belägg för att bröstmjölken skulle vara skadlig om mamman dricker alkohol vill alltså Läkarförbundet, en av många organisationer som nu får lämna synpunkter på Livsmedelsverkets förslag till nya kostråd, behålla nolltoleransen mot alkohol.
Förbundet medger i sitt svar att det inte finns något som tyder på att bröstmjölken skulle skada barnet, även om mamman druckit, men vill alltså ändå att livsmedelsverket ska fortsätta att hävda det bland annat för att mamman riskerar sämre omdöme om hon druckit. 
 
Det är en synpunkt som väcker kritik från tunga företrädare i den egna kåren.
– Livsmedelsverket ska berätta om livsmedel och även om livsmedlet bröstmjölk. I dag säger både den lilla forskning som finns, men också all erfarenhet, att det inte är skadligt med den utomordentligt lilla mängd alkohol som bröstmjölken innehåller. Det är ju knappt mätbart, säger Margareta Blennow, ordförande i Barnläkarföreningen till TV4.
 
Tidigare varnade livsmedelsverket för alkohol i bröstmjölk. Men när TV4:s Kalla fakta granskade det vetenskapliga stödet för rekommendationerna medgav verket att bröstmjölken användes just som en förevändning för att få mammor att inte dricka alkohol.
 
Barnmorskeförbundet ställer sig, liksom Läkarförbundet, kritiskt till de nya förslagen. Babyvärldens barnmorska Pernilla Ny förtydligar:
 
– Om verksamheten och Livsmedelsverket kommer fram till olika hållning får tiden visa, men i nuläget så följer vi de gamla rekommendationerna. Sedan är det dock inte sjukvårdens roll att undanhålla ny information utan givietvis skall man svara och informera enligt de riktlinjer som finns. Det är viktigt att blivande och nyblivna föräldrar gör sitt eget val utifrån den forskning som finns.

Fotnot: Livsmedelsverket förslag på nya rekommendationer till ammande är: ”Alkohol har inga positiva effekter för amningen men det finns heller inga medicinska skäl att avstå helt från alkohol när du ammar. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig via bröstmjölken är liten och om du dricker 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan innebär det ingen hälsofara för barnet. Däremot bör förstås den som ska ta hand om barnet, vare sig det är mamman eller pappan, inte vara så påverkad att omdömet och omsorgen om barnet försämras.”
Förslaget stöds av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet men också av Läkarsällskapet och Barnläkarföreningen.
Vad tyckte du om artikeln?