Födelsevikten varierar mycket, men flickor väger i genomsnitt 3,5 kilo och är 50 centimeter långa. Pojkar är lite större, genomsnittstalen är 3,8 kilo och 52 cm.*

* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 2,8 och 4,6 kilo och längd mellan 47 och 54 cm. Pojkarnas normalvärden är 2,8 till 4, 8 kilo och 47 till 55 cm.

Om barnet: Barnet kommunicerar direkt!

Kommunikation och social utveckling

  • Barnet kommunicerar direkt från födelsen – ansiktet uttrycker känslor, händer och kroppsspråk understryker behov, och gråten blir fort nyanserad
  • Behöver få behoven av mat, värme, närhet och trygghet tillgodosedda för att växa och känna sig trygg och älskad

Sinnen och motorik

  • Håller upp huvudet några sekunder i magliggande ställning
  • Använder alla sinnen från första stund – studerar ansikten, luktar och känner igen röst och lukt av mamma och pappa. Smakar på huden och känner beröring.

Intressen och aktiviteter

  • Barnet söker mot bröstet omedelbart efter födseln
  • Imiterar ansiktsuttryck
Vad tyckte du om artikeln?  
DELA