Barn i åldern 12-40 månader som vistas på förskola har en bättre kognitiv utveckling än barn som enbart vistas i hemmet. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort. 
Effekterna av förskola på små barn har tidigare varit oklar och en del internationella studier har till och med visat på negativa effekter. Vissa kritiker har därför framhållit att förskola under de första levnadsåren till och med kan vara skadligt. Men en aktuell forskningsöversikt från Statens folkhälsoinstitut visar att förskola har positiva effekter även på barn i åldern 12-40 månader.
– I de undersökningar där man har sett en negativ påverkan på barnen är oftast förskolan av bristande kvalitet, framförallt genom en låg personaltäthet, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.
Låg personaltäthet är vanligt i länder där förskolan inte subventioneras med skattemedel. I Sverige är personaltätheten betydligt högre och med en välutbildad personal. I en nyligen publicerad UNICEF-rapport har Sverige en topplacering på listan över hur väl man lyckats uppnå internationellt rekommenderade standards för bland annat förskola.
Tidigare studier har redan visat på positiva effekter av förskola på barn som är lite äldre.
– Den här forskningssammanställningen visar att även små barn får en bättre kognitiv utveckling av att vistas på förskola. När det gäller barnens socioemotionella utveckling finns det däremot inte tillräckligt med välgjorda studier för att kunna dra några entydiga slutsatser, säger Sven Bremberg.
Statistik från Skolverket visar att år 2008 gick 46 procent av alla barn i åldern 12 till 23 månader, samt 86 procent av alla barn i åldern 24 till 35 månader, på förskola.
Källa: Statens folkhälsoinstitut
Vad tyckte du om artikeln?