Genomsnittsbabyn väger nu drygt 7 kilo och är 66 cm lång.* 

Måned 5* Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 5,7 och 8,5 kilo och längd mellan 61 och 69 cm. Pojkarnas normalvärden är 6,1 till 9,1 kilo och 63 till 72 cm. 

Om barnet: Vissa barn börjar åla sig framåt
Barnet lyfter sig upp på raka armar när det ligger på magen. Att rulla från rygg till mage är den nästa stora färdigheten som ska läras. Det brukar ske vid cirka 6 månaders ålder. Därefter övar barnet på att rulla från mage till rygg. När barnet ligger på ryggen kan det lyfta huvudet och gripa tag i tår och knän.

Vissa barn börjar så smått att dra eller åla sig framåt. Barnet kan nu flytta ett föremål från ena handen till den andra. Det klarar att gripa efter saker som är inom räckhåll och plocka upp dem genom att använda hela handen. Kan också plocka upp saker med båda händer, men släpper det hon/han har i handen om du sträcker fram något annat.

Till föräldrarna: Tätare band
Barnet går nu in i en period när det knyter tätare band mellan sina föräldrar och blir mer skeptisk till främmande människor och ställen. Barnet visar tydlig glädje när det ser kända ansikten, men kan visa rädsla inför främmande. Detta är två sidor av samma sak.

Nu älskar barnet ”titt-ut”-leken. Denna lek symboliserar mycket av den sociala utveckling barnet går igenom under denna tid. All lek som innefattar samspel är rolig, tex. att hålla ögonkontakt och och utväxla leenden eller ljud med varandra. Rim och lekar som ”rida, rida ranka” är också spännande.

Det är viktigt att svara på barnets försök till kontakt, antingen ni påkallas genom skratt eller gråt. Ni som föräldrar representerar den livsviktiga tryggheten som gör att barnet utvecklar sin självständighet och vågar utforska sin omgivning.

Nu kan kontakten ändras lite från att vara ”ansikte till ansikte” till att fokusera mer på saker. Man kan fånga barnets uppmärksamhet genom att använda rösten till att förklara något som intresserar det samtidigt som man gestikulerar och använder mimik. Det är er tolkning och förklaring genom ord, rörelser och ljud som ger livet mening för barnet.

Kommunikation och social utveckling

 • Barnet går nu in i en period när det knyter tätare band mellan sina föräldrar och blir mer skeptisk till främmande människor och ställen. Barnet visar tydlig glädje när det ser kända ansikten, men kan visa rädsla inför främmande. Detta är två sidor av samma sak.
 • Ler mot sin egen spegelbild.
 • Föredrar att lyssna till enkla ord och meningar, sjungande röster och babyspråk. Svarar bra på frågor och upprepningar.
 • Barnets grundläggande temperament börjar bli tydligt.

Sinnen och motorik

 • Barnet lär sig att plocka upp saker från golvet utan att behöva titta på händerna.
 • När barnet hålls i sittande ställning griper det bra.
 • Barnet lyfter sig upp på raka armar när det ligger på magen.
 • Stoppar leksaker i munnen för att utforska dem.
 • När barnet ligger på ryggen kan det lyfta huvudet och gripa tag i tår och knän.
 • Övar på att rulla från rygg till mage.
 • Vissa barn börjar så smått att dra eller åla sig fram.
 • Barnet kan flytta ett föremål från den ena handen till den andra.
 • Barnet klarar att gripa efter saker som är inom räckhåll och plocka upp dem genom att använda hela handen. Kan också plocka upp saker med båda händer, men släpper det hon/han har i handen om du sträcker fram något annat.

Intressen och aktiviteter

 • Gillar upprepningar och gör samma sak om och om igen.
 • Kan skilja mellan upp till tre föremål på form, färg och storlek.
 • Nu älskar barnet ”titt-ut”-leken. Denna lek symboliserar mycket av den sociala utveckling barnet går igenom under denna tid. All lek som innefattar samspel är rolig, tex. att hålla ögonkontakt och och utväxla leenden eller ljud med varandra. Rim och lekar som ”rida, rida ranka” är också spännande.
Vad tyckte du om artikeln?  
DELA