Svenska män vill vara närvarande och dela på försörjningsansvaret – det slås fast i ny stor undersökning. Över 12 000 europeiska män i åldrarna 25–39 år har deltagit i studien som gjorts av Discovery.
 
78 procent av de svenska männen stämde in i påståendet ”En man kan uppfostra ett barn lika bra som en kvinna” – det är en av de högsta siffrorna i Europa.
 
– Det är en fantastisk inställning. Går du trettio år tillbaka i tiden var det inte någon som trodde det. Men idag är det en självklarhet i Sverige, säger Lars Jalmert, mansforskare vid Stockholms universitet, och en av undersökningens tillfrågade experter.
Studien visar att svenska män inte jagar efter klassiska mansideal i samma utsträckning som övriga Europa. 63 procent svarade ja på påståendet ”Det viktigaste för mig är att försörja min familj”, vilket var den lägsta siffran i undersökningen.
 
– Jag tror det handlar om att de varken vill ha ansvaret själva eller att bara kvinnan ska försörja, utan att man ska leva på jämställd fot, säger Lars Jalmert.
 
Det mest talande i undersökningen tycker Lars Jalmert är inställningen till föräldraskapet. Många killar vill idag vara mer engagerade i faderskapet än sina pappor. Och männen är frustrerade över att samhället inte ger dem fler möjligheter att vara närvarande som föräldrar. Där intar Sverige en särställning.
 
– Vår föräldraförsäkring som visar att män kan vara med småbarn har satt någon slags norm, säger Lars Jalmert.
 
Enligt undersökningen tycker också många att den ökade jämlikheten mellan män och kvinnor gör förhållandena allt mer komplexa. De menar att kvinnor ger dubbla signaler, men enligt Lars Jalmert är det inte hela förklaringen.
 
– Många vacklar mellan en ny mansroll och en mer gammaldags. Då vet man inte var man står och lägger ibland det på kvinnorna. Men jag tror att de flesta kvinnor vill leva i jämställda förhållanden.
Lars Jalmert tycker att studien visar att jämställdhetsarbete ger resultat, även om han menar att det finns mycket kvar att göra.
 
– Men vi har en aktiv jämställdhetspolitik som i sin tur är konsekvensen av en stark feministisk rörelse. Den har vi att tacka för väldigt mycket, det är den som har drivit på de här frågorna, säger han.
 
 
Vad tyckte du om artikeln?