Genomsnittsbabyn väger nu 10 kilo och är 76 cm lång*.

Ettåringen* * Vi återger genomsnittsvikt och -längd. Normalvärdena för flickor är mellan 8 och 11,8 kilo och längd mellan 71 och 81 cm. Pojkarnas normalvärden är 8,2 till 12,7 kilo och 72 till 82 cm.  

Om barnet: Separationsångest
Förhoppningsvis är barnet nu förbi den värsta perioden med främlingsrädsla och börjar bli förtrolig med nya människor. Anknytningen till föräldrarna, som har varit där hela tiden, blir nu ofta mer medveten för barnet. Hon/han kan gråta, bli ledset eller helt förtvivlad om föräldrarna är borta. Att barnet reagerar starkt på separation i denna period betyder inte att de är otrygga eller ängsliga, men att det nu känslomässigt kan förstå sin anknytning till föräldrarna. Den trygghet och tillit som föräldrar representerar kan också utvidgas till andra person, till exempel mor- och farföräldrar, dagispersonal eller andra som är nära barnet.

Barnet kan i denna ålder ge er saker som ni ”tackar” för, i nästa ögonblick komma tillbaka och hämta saken igen. Om ni till exempel frågar efter en leksak kan ni faktiskt få den -detta är nytt. Ettåringen kan också välja att inte låta er få saken utan hålla i den med ett lurigt leende. Viljestyrkan blir mer markant under denna tid, och att ni svarar på hans initiativ ger stor glädje och en känsla av makt -något som är bra för självtilliten.

Framöver består de flesta ord av en eller två stavelser. Vissa barn uttalar de första meningarna (två ord) runt ettårsdagen. Ordförrådet utvidgas stadigt och orförråd på upp emot tio ord förekommer.

Att ”prata” i telefon är kul, men samtalen flyter ofta bäst i lektelefonen…

Till föräldrarna: Gemensamma upplevelser
Barnet börjar nu förstå vad ni gör och vad som sker i omgivningen. Främlingsrädslan är inte så stor längre. Nu förstår barnet att ett föremål inte försvinner för att ni lägger något över det. Det är därför kurragömma-lekar är så roliga.

Fysiskt sett klarar barnet nu att stilla sin nyfikenhet genom sin förmåga att sitta, stå, gå och styra sina rörelser i rummet. Denna utveckling ger henne/honom utvidgade möjligheter att vara en aktiv partner i lek och samvaro. Allt nytt tilldrar sig mer uppmärksamhet. Extra intressant är det som är färgrikt, blankt eller som rör sig.

Gemensamma upplevelser med föräldrarna är speciellt viktiga nu. Föräldrarna bidrar till barnets erfarenheter och sociala färdigheter bland andra. Många gemensamma upplevelser knyts till leksaker, köksredskap och andra saker som kan användas gemensamt. Nu märker ni kanske också att behovet av vägledning av vad som är OK eller inte blir mer nödvändigt.

Vad tyckte du om artikeln?  
DELA