Det krävs en by för att fostra ett barn lyder ett afrikanskt ordspråk och allt vanligare blir det att vi i Sverige börjar ta efter detta tankesätt. 
Föräldrakurser har numer blivit en del av flera kommuners utbud. Enligt folkhälsoinstitutet är det ett framgångskoncept för hela familjen.
Som förälder i en värld av ständigt informationsflöde kan man idag lätt bli vilsen kring vad som egentligen är rätt eller fel för ens barn. Tv-kanalerna visar upp små värstingar och nannys som förmanande tillrättavisar slutkörda föräldrar inför den påslagna kameran. Men nu kan föräldrar själva ta del av praktisk information -utan att slå på tv:n.
Många kommuner har startat föräldrakurser och för en inte alltför stor summa går du ett antal kvällstider och kan där träffa andra föräldrar. Med kurser som aktiva småbarnsföräldrar, komet och steg för steg lär du dig som förälder att hitta verktyg till att stödja och uppmuntra ditt barn på ett utvecklande sätt.
För mindre barn, från cirka två år, syftar kurserna till att utveckla ett positivt samspel mellan barn och förälder. Därmed minskas risken för att barnet skall utveckla beteendeproblem i framtiden. Enligt folkhälsoinstitutet finns det tre viktiga moment i dessa program -stöd till föräldern att ge barnet positiv uppmärksamhet, stöd till tydlig kommunikation och stöd till genomtänkt konfliktlösning.
På kurserna tas vardagsexempel upp och diskussion sker efter det som kommer upp för stunden. Ett exempel kan vara att prata kring hur man kan få sitt barn att äta och dricka nyttigt. Enligt aktiva småbarnsföräldrar, bör man ge barnet valsituationer. Eftersom barn gillar att få vara med och bestämma brukar det fungera väl. Som förälder kan du fråga ditt barn om det vill ha mjölk eller vatten till maten. Enligt aktiva småbarnsföräldrar skapas en känsla av frihet inom barnet och det ger barnet makt och inflytande. Eftersom du innan frågan bestämt valmöjligheterna behöver du inte rucka på gällande regler och värderingar i familjen.
Många tycker att det här med föräldraskap är något som kommer naturligt. Men Folkhälsoinstitutet menar att föräldrautbildning kan stödja föräldrar i den komplexa värld vi nu lever i och har därför framfört fem argument för saken:

 

  1. Stöd till föräldrar har en positiv effekt på barns och ungdomars psykiska hälsa – föräldrar som deltar i föräldrakurser blir säkrare och tryggare i föräldrarollen, vilket i sin tur leder till att barnen mår bättre.
  2. Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat – ängslan, oro, magont och huvudvärk har blivit vanligare hos både pojkar och flickor.
  3. Föräldrar vill ha stöd – många föräldrar efterlyser stöd efter spädbarnsperioden.
  4. Föräldrakurser sparar pengar –behovet av specialundervisning och elevassistenter blir mindre om beteendeproblem bland barn och unga minskar.
  5. Insatser för alla är bättre än insatser för riskgrupper i det stora hela är det bättre om många ändrar sig lite grann än om några ändrar sig mycket.

Något som en del av föräldrakurserna fått kritik för är att några kurser använder sig av belöning och bestraffningsmetoder för att lära barnen rätt och fel. Vilket man även kan upptäcka i vissa nannyprogram på tv. Så om man vill gå en kurs bör man som förälder därför undersöka vilken kurs som passar ens personliga värderingar bäst.

 

Barnuppfostran förr och nu

Perfekta föräldrar finns inte

Att vägleda barn 1-2 år

Att vägleda barn 2-3 år

 

 

Vad tyckte du om artikeln?