De flesta allergisjukdomar debuterar i barndomen och tyvärr drabbas allt fler barn. Varför är det så?
- Många orsaker samverkar och av någon anledning verkar vi ha blivit känsligare. Barnen möter också mycket fler olika ämnen idag, både i mat och miljö och här har vi vuxna ett ansvar, säger Carina Hååg, informationschef på Astma- och Allergiförbundet. 
Vi utsätter barnen för hälsofaror som avgaser, boende i sjuka hus, och inte minst passiv tobaksrök. Det är bevisat att små barn som lever i familjer där någon röker löper tre gånger högre risk att få småbarnsastma än barn från rökfria hem.
 
– Det är alla vuxnas ansvar att inte utsätta barnen för sådana risker! Barnen har rätt till en miljö där de får vara friska. Det är ju ganska självklart, för visst vill vi väl skydda det käraste vi har, säger Carina Hååg.
 
Arv och miljö
Både arv och miljö påverkar om ett barn kommer att utveckla allergi. För barn med en allergisk förälder är risken 20-30 procent att utveckla allergi. Om båda föräldrarna är allergiker är risken upp till 70 procent. Det är dock inte säkert att man får samma allergi som föräldern, även om man oftast ärver moderns allergi.
 
Hos många familjer med allergier kan långvarig kontakt med allergiframkallande ämnen öka risken att utveckla allergi. En sådan allergi kan ofta ge symtom som astmabesvär eller allergisnuva vid kontakt med dessa ämnen.
 
Hur kan man minska risken för allergisjukdomar hos barn?
– Mycket tyder på att man kan minska risken för, eller fördröja utvecklingen av en allergisjukdom hos barnet genom att undvika vissa kända riskfaktorer som t.ex. tobaksrök. Bröstmjölk är bra för alla barn och helamning mer än fyra månader ser ut att minska risken. Delamning ger också ett visst skydd. Att bo i en bostad med en ventilation som fungerar enligt normerna verkar också kunna minska risken för småbarnsastma, säger Carina Hååg.
 
Astma- och Allergiförbundet rekommenderar familjer där flera medlemmar har svår allergisjukdom att inte nyanskaffa pälsdjur förrän barnet är cirka tre år och ännu inte utvecklat några tecken på allergisjukdom.
 
Att ha allergiska barn
Allergiska barn mår idag bättre än förr. Det tack vare ökad kunskap och att det idag finns bra mediciner.
– Egen kunskap är den viktigaste nyckeln för ett bättre liv som allergisk över huvud taget, säger Carina Hååg. Många vet till exempel inte att man kan söka vårdbidrag för de merkostnader som ett allergiskt barn innebär.
 
 
Vad tyckte du om artikeln?