Om barnet: Fysiska förändringar!
Barnet kan nu gå mer som en vuxen gör det, med en häl-till-tå-rörelse, och är mycket duktigare på att förhindra fall och att parera hinder. Det kan klättra uppför trappor ett steg i taget men behöver kanske fortfarande hjälp att ta sig ned. Nu kan barnet också springa och gör det med stor glädje. Det är också möjligt att det kan hoppa utan att ramla.

Även de finmotoriska färdigheterna utvecklas allt mer. Många barn tycker nu att det är roligt att rita på papper och att bygga med klossar. Det är också roligt att flytta saker från en påse eller låda till en annan, till exempel sand eller vatten. Nu når barnet högre och kan kanske öppna dörrar, så det blir allt viktigare att tänka igenom barnsäkerheten.

Barn har många olika sätt att gå på. De flesta börjar att gå med fötterna vända utåt, medan många, efter det att balansen blir bättre, börjar att gå med tårna vända inåt. Småbarn har också plattfot på så sätt att de har fettvävnad under fotsulorna – de flesta tills de är omkring tre år gamla.

Den första tiden efter det att barnen börjar gå är de i regel hjulbenta. Det ändrar sig ofta när de blir fyra till fem år. Från tre år är det ganska vanligt att barnen är kobenta, men ställningen har oftast normaliserats när de når upp i skolåldern.

Om fot- eller benställningen inte orsakar svårigheter när barnet går eller springer betyder det i regel att problemet inte är allvarligt och att det kommer att rätta till sig av sig självt. Men om barnets förmåga att gå eller springa påverkas kan det vara nödvändigt att behandla. Då bör du tala med husläkaren som kan ge dig en remiss. Men kom ihåg att även de allvarligare tillstånden i regel rättar till sig med åren.

Till föräldrarna: Hopp i lerpölen!
Barn är födda till att leka, och leken är deras form av arbete. Det är så de utforskar världen, de upplever och lär sig mer om sig själva och om världen runt omkring.

När du uppfattar hur barnet leker och vad det intresserar sig för så lär du dig mer om vem han/hon är. Var uppmärksam på de initiativ som barnet tar och vilken respons du ger. Det är inte alltid vi vuxna som tycker att det passar att leka, men det är viktigt att vi inte hämmar barnets fantasi och utveckling.

Sätt av tid till att leka tillsammans. När ni är hemma på eftermiddagarna är det många husliga sysslor som ska göras. Trots det är det viktigt för barnet att ni avsätter tid till att leka, så att leken inte alltid sker parallellt med att potatisen ska skalas, golvet ska torkas eller kläderna läggas in.

Som förälder har ni en fin möjlighet att ta fram det kreativa och spontana, det omedelbara och det som händer i nuet. Många vuxna blir mer lekfulla när de får barn. Kanske är det så att man tillåter sig själv att låta dessa sidor komma fram? Barnet kommer att älska när ni åker rutschkana eller bygger sandslott tillsammans.

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikel32 månader
Nästa artikel29 månader
DELA