Om barnet: Nya ord
Du har förstått vad barnet säger ända sedan det sade sitt första ord. Men för mor- och farföräldrarna och för andra som har varit tvungna att förlita sig på dig som tolk är det nu en lättnad att barnets språk blir tydligare och mer utvecklat.
Meningarna blir allt längre, upp till fem eller sex ord. Grammatiken blir mer komplex när barnet börjar använda plural och pronomen. I slutet av tvåårsåldern kommer barnet att förstå de flesta ord det behöver i sitt dagliga tal.

När barnets förmåga att tänka och fantasin utvecklas kommer det också att utveckla de språkfärdigheter som det behöver för att berätta för dig om känslor, tankar och idéer. På så sätt öppnas kommunikationens nya värld.

Språkutvecklingen – i kort sammanfattning:
Gränserna för vad som är normalt är mycket vida. Men du ska kunna förvänta dig följande:

24 månader:
Barnet använder meningar med 2–3 ord och visar att de förstår alltmer av vad andra säger.

30 månader:
Barnet använder pluraländelser och meningar med negation. De frågar ”vad” och ”varför”, och de kan identifiera och säga orden för en eller flera färger.

36 månader:
Barnet kan sjunga en sång som det känner till. De frågar ”varför” och ”vem”, och de förstår och använder enkla prepositioner.

 

Till mamma och pappa: Rosa eller blått?
Alla barn är olika, och beror några av skillnaderna på att det är en pojke eller flicka? Det visar sig att vi vuxna förhåller oss annorlunda till flickor och pojkar, och att det inte råder något tvivel om att de präglas av den miljö de växer upp i. Könet är otvivelaktigt en viktig identifikationsfaktor.

Har ni förväntningar på barnet som är kopplat till vilket kön det har? Märker ni att andra har det? Är det annorlunda att vara förälder till flickor än till pojkar? Ger ni olika återkoppling till dem? Uppfattar ni några av handlingarna som ett resultat av könstillhörigheten?

Positionen i syskonskaran kan ha betydelse för vilka egenskaper som förstärks. Skillnader kan också skapas beroende på om det är ett ensambarn eller om barnet har syskon. Det finns många olika faktorer som påverkar barnet, några av dem kan ni påverka, andra inte.

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikel30 månader
Nästa artikel28 månader
DELA