Om barnet: Mål och planering
Barnets koncentrationsförmåga ökar avsevärt i två- till treårsåldern. Även om barnet byter aktivitet ofta ökar koncentrationsförmågan. Det förstår och kan följa allt mer komplexa instruktioner, även sådana som består av flera led.

Förmågan att tänka igenom komplexa aktiviteter och projekt i förväg förbättras märkbart. Detsamma gäller problemlösning och att genomföra planer.

Eftersom barnet nu kan planera förbättras också förmågan att förutse konsekvenserna av sina handlingar alltmer. Det är viktigt för att lära sig att kontrollera impulser och icke acceptabelt uppförande.

Leken präglas nu av mer struktur och turordning. Detta blir tydligast när barnet imiterar de vuxnas rutiner, som t.ex. att göra nallen klar för att gå till ”arbetet”. Barnet lägger allt mer komplicerade pussel och blir bättre på att sortera efter former och storlekar.

Till föräldrarna: Stor flicka och stor pojke?
Nu har barnet blivit två år. Varje steg har sina utmaningar och kännetecken. Många barn får nu ett annorlunda sovmönster. Kanske är det dags att korta ned middagsluren eller att sluta med den helt och hållet?
Kanske är barnet vaket längre på kvällen? Vissa börjar så smått med potträningen för att barnet efterhand ska bli torrt och sluta med blöjor. Barn är olika på så sätt att några är färdiga tidigt, medan andra tar lång tid på sig.

Att ha barn och vara förälder handlar om en lång rad små övningar av det slaget. Att träna på att klä på sig själv och att klä av sig själv. Träna på att bre mackan själv och att säga tack för maten. Träna på att säga hej och hej då. Träna på att dela med sig av leksaker och att vara tillsammans med andra. Små barn har inte ett fullt utvecklat minne, och därför ger ständiga repetitioner dem värdefulla erfarenheter och rutiner.

När måltider, läggtider, lektider och andra aktiviteter sker regelbundet ger det ert barn en känsla av trygghet. Med ordning i vardagen vet barnet vad det kan förvänta sig. Det kan också bidra till att barnet inte testar er lika mycket eftersom det vet att ni håller er till vanorna och är konsekventa, till exempel genom att barnet inte får choklad i affären eller dricka saft till maten.

Med positiva och förutsägbara dagar blir det mindre utrymme för diskussioner – och det är något som är till fördel både för stora och för små.

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikel26 månader
Nästa artikel24 månader
DELA