OM BARNET

Motorik

Måned 2418 månader gammal kan barnets gång fortfarande vara instabil, men allt eftersom 2-årsdagen närmar sig blir den allt stadigare

Energin är närmast outtömlig och barnet använder den till att utforska världen med allt större mod. Finmotoriken och hand-öga-koordinationen förbättras mycket. Detta gör barnet mer kompetent i leksituationer, utforskning och självständiga aktiviteter som påklädning, äta och bada. Sammantaget skapar detta en större självständighet hos barnet.

Mentalt

I denna period föds jaget – förståelsen vad som är ”jag” och ”icke-jag” i kropp, hjärta och hjärna. Samtidigt växer barnet mycket och lär sig hela tiden nya färdigheter. Du kommer särskilt att lägga märke till utveckling på dessa områden: utseendet, språk och förmåga att tänka själv.

Tack vare den explosiva utvecklingen av ordförrådet börjar barnet nu att prata och konversera. Och du kan nästan se hjulen snurra inne i huvudet på ditt barn när hon planerar, tacklar och löser alltmer komplicerade uppgifter. 

Det nya i denna period är fantasi och förmågan att härmas. Korttidsminnet utvecklas mycket och det gör också förståelsen av objektpermanensen, dvs. barnet lär sig att det som gömt sig (sak eller människa) inte har försvunnit,

Förmågan att tänka och resonera förbättras dramatiskt. Nu tar utforskandet nya kliv – barnet är inte nöjt med att veta VAR saker är, nu vill hon/han också vet vad de GÖR, vad man kan få dem till att göra och vilka förmågor man kan träna upp genom att använda dem. Barnet lära sig att använda föremål mer bestämt för att uppnå sina mål. Allt eftersom minne och koncentration förfinas kommer barnet att sitta längre stunder med sina projekt. Hon/han kan till och med ta en paus för att senare komma tillbaka och fullfölja sitt verk!

Barnet lär sig att sortera, kategorisera och klassificera efter form, färg, storlek, konsistens osv.

Efterhand som hon lär sig på vilket sätt saker är lika och olika kommer nya intressant slutsatser mellan saker, människor och händelser att dras. Barnet lär sig att saker är beständiga – klossarna finns kvar oavsett vad man gör med dem. Denna upptäckt är viktig eftersom barnet nu börjar försöka lita på att världen är konstant. Hon/han räknar då också med att människorna runt henne är det. Detta är grunden till hur man lär sig förhålla till andra människor, som hon förväntar sig ska uppföra sig efter bestämda mönster. Den i sin tur är också viktig för hennes ökande förmåga att förutse resultatet av sina egna handlingar.

Mot slutet av denna period börjar barnet förstå koncept och abstrakta ting, och börjar också inse att andra människor kan ha andra perspektiv och åsikter om hur saker och ting bör vara.

Språket

Typiskt för denna period är en fenomenal tillväxt i ordförråd och språkutveckling eftersom barnet nu börjar använda korta meningar. Barnets tal orkar dock inte hålla jämna steg med denna enorma utveckling; de flesta förstår alltså fem gånger så många ord som de kan säga själva.

Men språkutveckling är individuell. Många barn lär sig tala mycket senare. Vissa lär sig nya ord och glömmer gamla. Andra står kvar på samma stadium länge utan att visa synlig utveckling. Allt detta är helt normalt och det finns ingen klar koppling mellan språkutveckling och intelligens. Barn som är sena med talet är helt enkelt ofta upptagna med att utveckla andra förmågor just då.

Socialt

Barnet er nu helt klar över sig själv som en självständig individ och når nya nivåer av socialisering och lek. Hon kan också skilja mellan ”mitt” och ”inte mitt”, och ”jag” och ”min” blir nyckelord i vokabuläret.

Barnet lär sig nu att använda människor som effektiva resurser och söker sig oftare till andra för hjälp när något är utanför hennes räckvidd eller förmåga. Detta kan man se som ett grundläggande steg på vägen mot att utveckla samarbetsförmågan.

Mycket typisk för perioden är härmning – speciellt av föräldrar och större barn. Detta lär barnet nya färdigheter, samtidigt som det skapar förståelse för att att andra människor kan ha andra perspektiv.

Emotionell tillväxt

Känslorna formas i huvudsak av barnets ökande självständighet. Hon vill göra saker själv och gillar inte när folk står i vägen för det.

Barnet slits nu ofta mellan behovet att utforska världen och alla nyvunna färdigheter kontra behovet av föräldrarnas trygghet. Barnet övar sig på att gå iväg och vara utanför ditt synfält i allt längre perioder. Detta är ett tecken på utveckling och det nödvändiga testningen av gränser.

Med lite vägledning blir barnet allt bättre på att uttrycka känslor. Hon/han visar stolthet över att klara saker, bli arg när något går emot och skamsen när hon har uppfört sig ”dåligt”. Det är som förälder viktigt att stötta och tillåta olika känslolägen.

I denna ålder har barnet ett stort behov av att glädja sina föräldrar och bär på en stor rädsla att förlora er eller mista er kärlek. Det är viktigt att använda kunskapen om detta på ett klokt sätt.

Vad tyckte du om artikeln?  
Föregående artikelVecka 1
Nästa artikelInfeksjoner
DELA