Om barnet: Utforska! Utforska!
Barnet älskar telefonlekar, och att någon ”svarar”. Vissa barn tycker särskilt mycket om böcker och historier, och barnet försöker ofta ”manipulera” vuxna till att läsa. I den här åldern tycker barnet att det är spännande med hårda bilderböcker med flikar och taktila element, vilket också gäller lekar ”där det händer något”.

Nu gillar barnet också att bära på stora saker och att klättra. Barnet tycker att det är roligt att riva ned saker, som exempelvis staplade klossar. Att vara ute och utforska världen tillfredsställer barnets nyfikenhet mer än något annat. Nu gillar barnet också att lägga enkla pussel.

MILSTOLPAR
Kommunikation och social utveckling
• Kan säga flera ord och lär sig varje dag betydelsen av flera ord.
• Visar tydligt att det förstår enkla frågor.
• Självkänslan ökar.
• Genetiska drag när det gäller aktivitetsnivå, sociala färdigheter, anpassningsförmåga och uppmärksamhetsspann blir tydligare.

Sinnen och motorik
• Kan ställa sig upp utan stöd.
• Tar sina första steg efter hand.
• Skiljer mellan och kan lokalisera mycket lika ljud.

Intressen och aktiviteter
• Börjar skilja mellan former som fyrkanter, cirklar och trekanter.
• Blir allt mer medvetet om att söka din hjälp när det behövs.
• Börjar snart att leka sida vid sida med andra barn.

 

Till föräldrarna: Stor – och fortfarande liten
Även om ni upplever att barnet är ”stort” nu är det fortfarande ganska litet. Det är fortfarande helt beroende av er för att uppfylla sina grundläggande behov. Barnet sover mindre nu, och är ännu mer nyfiket på att upptäcka och lära sig mer om sig självt och den värld som barnet lever i. Barnet vill ha er med på resan.

Ni är de viktigaste förebilderna för barnet. Barnet ser vad ni gör och hur ni reagerar. Det är i stor utsträckning ni som avgör i vilken miljö och i vilken stämning som barnet växer upp. Ni gör dagligen en rad olika val som påverkar ert barns vardag och uppväxtmiljö. Genom att vara medvetna om detta kan ni skapa trygga ramar som ger barnet en förutsägbar miljö.

Barn är mycket känsliga och känner snabbt av stämningar och relationer. Till och med om ni talar om vuxensaker som ni tror att barnet inte förstår, kommer det att läsa av och tolka hur ni pratar. Kroppsspråket avslöjar mycket. När vi pratar kan vi inte undgå att även uttrycka oss icke-verbalt. Barnet avläser vår mimik, våra gester, blickar och kroppshållning.

Vad tyckte du om artikeln?  
DELA