Barnet blir mer och mer fri i rörelserna och nyfikenheten driver det till större självständighet rent fysiskt. Barnet har nu de fysiska förutsättningarna att krypa och klättra, och fortsätter öva på att gå stadigt. Språket utvecklas nu snabbt och när barnet är mellan 12-15 månader kan det förstå betydelsen av saker som "Var är din bok?" Hon/han kommer också gradvis använda fler och fler ord med mening. "Vatten" kan betyda "jag vill ha vatten" och "hej då" kan betyda "nu vill jag att vi ska gå". (Oftast lär de sig substantiv först, sen adjektiv och sist verb). Denna period innebär en dramatisk språkutveckling och vissa barn kan förstå upp mot 300 ord när de är 2 år.
 
Minnet och tankeverksamheten är under stark utveckling. Barnet är oftast framförallt intresserad av personerna i sin närmaste familj och inte så mycket av andra människor. Det blir allt mer säkert på sig själv men är fortfarande starkt knutet till den förälder som varit närmast, eller båda föräldrarna om man delat på föräldraledigheten.
 
Barnet utvecklar en känsla av stolthet när det klarat av något, och börjar använda vuxna som resurs att uppnå vad det vill. Barnet är väldigt nyfiket!
 
Barnet älskar telefonlekar, det där med att någon svarar. Många barn är väldigt intresserad av böcker och historier och vill få de vuxna att läsa och berätta. Kartongböcker och tygböcker som man kan känna och tugga på är spännande, precis som andra aktiva leksaker. Nu gillar barnet också att bära på stora saker och att riva ned och tappa saker. Att få vara ute och upptäcka världen tillfredsställer barnets nyfikenhet bättre än något annat.
 
MILSTOLPAR
Kommunikation och social utveckling
Kan säga flera ord och lär för varje dag betydelsen av flera nya ord
Visar tydligt att hon/han förstår enkla frågor
Sälvkänslan ökar
Personlighetsdrag som aktvitetsnivå, social profil, anpassningsförmåga och uppmärksamhet blir tydligare
Känslor och motorik
Reser sig till stående på golvet
Tar efter hand sitt första steg
Skiljer mellan och kan lokalisera snarlika ljud
Intressen och aktiviteter
Börjar skilja mellan former som fyrkanter, cirklar och trekanter
Börjar snart leka sida vid sida med andra barn
Vad tyckte du om artikeln?