Efter de första tre månaderna, går viktökningen vanligtvis lite saktare. Genomsnittlig vikökning är nu 150 gram per vecka. Det viktigaste är emellertid inte antal gram som barnet lägger på sig, utan att det följer sin kurva. Hör efter med ditt barns bvc om tror att barnet lägger på sig för mycket eller för lite.
 
Vad tyckte du om artikeln?