Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn. Att ha ett språk och att kunna kommunicera med andra är en förutsättning för att förstå sin omvärld, stärka sin självkänsla och interagera med andra. Men hur kan man som förälder stimulera utvecklingen av ett rikt språk hos barnet? Här kommer våra fem bästa tips.
  1. Använd naturliga situationer

Språkutveckling sker hela tiden och är en stor del av vardagen. Därför är till exempel matstunder, blöjbyten och påklädning naturliga situationer för att skapa samtal med barnet. “Kan du skicka mjölken?” eller “Nu ska vi ta på vantarna” är fraser som föräldrar repeterar och upprepar många gånger. Upprepning är viktigt för att utveckla såväl ordförråd som ordförståelse. Repetera, repetera, repetera!

  1. Utgå från barnets intresse

Det är viktigt att identifiera och hjälpa barnet att utvecklas utifrån dennes nivå och intresse. Individnivån behöver finnas för att alla barn ska få det alla barn har rätt till. Är barnet intresserat av djur? Tåg? Bilar? Utgå från barnets intresse och lek rollekar eller andra lekar tillsammans. Följ ditt barn i leken, samtala om det barnet tittar på eller leker med. Prata med korta meningar och förklara, till exempel “Nallen är hungrig. Nallen ska äta”. Lyssna, bekräfta och bygg ut det barnet säger med dina ord för att utveckla ordförråd och ordförståelse. När ämnet engagerar lär sig ditt barn fortare!

  1. Läs tillsammans

Titta i och läs böcker med ditt barn, prata om vad barnet tittar eller pekar på. Välj böcker som är lagom svåra för barnet och utgå gärna från barnets intresse. Var inte rädd för att överdriva och spela teater när du läser, det fångar barnets uppmärksamhet. Efteråt kan ni prata tillsammans om vad boken handlade om. Läsning utvecklar barnets ordförråd, fantasi och förmåga att uttrycka sig.

  1. Spela och lek

Att erbjuda spel och olika bokstavsaktiviteter brukar vara populärt. Det handlar om att göra språkutvecklingen lekfull och rolig. Spel är ett bra sätt att träna upp andra delar av språkförmågan, som till exempel att kunna uppfatta olika ansiktsuttryck kopplat till en känsla, olika tonlägen hos medspelande eller kroppsspråk, som liten bekymrad rynka mellan ögonen.

  1. Sjung, rimma och ramsa

Att upptäcka vilka ord som rimmar med varandra och hur ett ljud kan ändra ett ords betydelse ökar barnens språkmedvetenhet på ett roligt sätt. Just rim och ramsor är ett av de absolut vanligaste verktygen som förskolan använder sig av. Sånglekar med rörelser, som till exempel “Björnen sover” är också uppskattade verktyg eftersom de engagerar flera sinnen.

Med enkla knep kan vi lätt stimulera barns lust att lära sig nya ord och utveckla sitt språk. Komihåg att kommunikation och språk utvecklas i samspel mellan människor, barn som vuxna.

 

 

Vad tyckte du om artikeln?