Kikhosta börjar som förkylning med snuva och hosta. Ingen eller obetydlig feber. Inom loppet av tre veckor ökar hostan med kikningar, särskilt på natten. Hostan avtar därefter inom loppet av några veckor.

Orsaken till kikhosta är en bakterie och inkubationstiden är 1-2 veckor. det finns effektiv antibiotika men som regel är det svårt att fastställa diagnos i tid för att kunna hinna få effekt av den.

Vad tyckte du om artikeln?