Välj rätt yrke om du planerar att bli förälder

 

Chefer, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, psykologer och grundskolelärare är de yrkesgrupper som mest sannolikt skaffar barn. Yrkesvalet påverkar nämligen benägenheten att skaffa barn, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Arbetslivet tycks vara den viktigaste faktorn för om vi väljer att skaffa barn. Branscher med otrygga och korta anställningar innehåller också färre föräldrar. Störst chans att skaffa barn har de som jobbar i offentlig sektor, allra störst är sannolikheten för lärare och vårdpersonal. Personer med högkvalificerade yrken som kräver lång utbildning har också hög benägenhet att skaffa barn.

Trygghet i arbetslivet tycks med andra ord vara en avgörande faktor. Branscher med otrygga och korta anställningar innehåller också färre föräldrar. I botten för barnalstringen ligger kassapersonal, försäljare, städare och bibliotekarier. Det visar Sofi Ohlsson, doktorand vid Stockholms universitet, studie av 30 olika yrkesgruppers vilja att skaffa barn.

Barn och karriär

Mest överraskande är kanske att personer med högkvalificerade yrken som kräver lång utbildning också har hög benägenhet att skaffa barn. Det motsäger den gamla sanningen att barn och karriär inte går ihop.

Vilka andra faktorer kan vara avgörande? Vad tror du?Vad är hönan och vad är ägget? Stämmer studien i ditt fall? Kommentera!

Yrken med högst benägenhet att skaffa barn: Yrken med lägst benägenhet att skaffa barn:
Chefer  Bibliotekarier
Läkare  Kassapersonal
Tandläkare  Försäljare
Sjuksköterskor  Städare
Psykologer  
Grundskollärare  
   
   
   
   
   

 Uppdaterad 02.05.2016
annons

Lägg in en kommentar
 
 
 
 
bokstäver kvar
Antal kommentarer: 0


 

 

Chefsredaktör Sandviks Parenting Portals: Karine Frafjord
Kontakta kundservice

 

Babyvarlden.se följer "Spelregler för press, radio och TV".


Sandviks Förlag erbjuder föräldravägledning genom Babyvärlden.se, och rätt bok till rätt tillfälle genom Goboken.se och Twinsy.se.
Med andra ord – vi hjälper föräldrar och barn att utvecklas tillsammans. Sandviks – Enriching young minds.

Copyright © Babyvärlden.se/Sandviks förlag AB. Kopiering av material på Babyvärlden är inte tillåtet utan avtal.

Till toppen av sidan